Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uuši näyttely Vuokkinimen kylätaloh

// Kuva: Irina Stepanova

Vuokkinimen kylätalo on ollun kahenvuotisen kanšainvälisen ECHO-projektin ošallistujana. Projektin puittehissa etnokulttuurikeškukšešša luajittih pyšyvä istorijallis-kulttuurini näyttely, kumpaseh kuuluu uuvvissettu musejon näyttely ta kanšantaitokonserttišali.
Näytelmän šuunnittelijana ta valmistajana esiinty Karjalan Tašavallan Kanšallisenmusejon tietoruataja Irina Stepanova. Teknillistä avuššušta anto Artnavolok-yhiššyš. Koko näyttely oli luajittu ECHO-projektin rahotukšella.
– Näyttelytila on juattu kolmeh ošah ta ne yhiššetäh männyttä ta nykyistä Vuokkiniemen ta muijen runokylien elošta, kerto Irina Stepanova. – Enšimmäini oša kertou 1900-luvun muašeuvun elokšešta, šen pohjana on kolmeššakymmeneššävuuvvešša paikallisilta eläjiltä kerätty ainehisto. Täššäki on esillä šuuri miärä 1800-1900-lukujen, šekä 1970-2000-vuosijen valokuvie. Niissä paikalliset ta kylän vierahat voijah niähä tuttuja näköjä. Laulumuan istorija -šeinäesittely yhistäy tietuo runokylijen istorijašta. Tämä esittely on niin kuin ”šeinäšanomalehti”, kumpaista voit kaččuo, lukie ta kumpani voit äijän kertuo. Tiälä on kerätty tietuo runokylistä ta niissä eläjistä runolaulajien šukuloista. Markku Niemisen luatima Perttusen šukupuu tovistau, jotta šuurin oša Vuokkiniemen šeuvun eläjie on šukulaisie. Šotilahan kohtalo -esittelyllä on erityini paikka täššä näyttelyššä. Tämä on tarina karjalaisen rahvahan draamaistorijašta. Še kertou šiitä, jotta runonlaulajien mua šilloinki jatko lahjottua muajilmalla omua kulttuurie.
Kanšantaitokonserttišali uuvven lavan ta laittehiston kera on tarkotettu noilla harraštajilla, kumpaset muissetah ta arvoššetah omua Vuokkinimen laulumuata, jatetah laulamista ta šen perinnön šäilyttämistä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat