Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Yhteh hiileh puhaltajat

Kalevalan koulun opaštujat Il’l’a Tihonov ta Tatjana Bel’ajeva luvettih konferenššin ošallistujilla Valentina Saburovan kirjuttamie šota-ajalla omissettuja runoja. // Kuva: Olga Melentjeva

Kanšalaisjärještöjen toiminta yhteistyöššä valtijovaltaelimien šekä kulttuuri- ta šivissyšlaitokšien kera oli konferenššin piäkyšymykšie.

Karjalan kanšallisuušpolitiikan ministerin šijahini Jelizaveta Haritonova korošti pakinaššah, jotta konferenššissa noštama teema on hyvin ajankohtani.

Konferenšših yhyttih kanšallisien kanšalaisjärještöjen etuštajat Kalevalan, Aunukšen ta Louhen piirilöistä, Koštamukšešta šekä Šuomen puolelta. Kaikki esitetyt järještöt on jo ušiempie vuosie toimittu omilla alovehilla. Kaikilla on jo runšahašti kokemušta, on mistä kertuo ta on mitä näyttyä.

Koštamukšen Viena-järještö oli peruššettu vielä 1980-luvulla. Šen peruštehtävänä on ollun kaupunkissa eläjien karjalaisien yhistämini šäilyttyäkšeh niijen kielen, kulttuurin ta perintehet.

– Koštamuš on monikanšallini kaupunki, järještön johtaja Olga Lehtinen kerto, – Ta myö yritämmä ruatua šen hyväkšiki, jotta kaupunkin eläjät tiijettäis, jotta karjalaisien istorija ei ole alkan juuri vuorikombinatin rakentamisešta, ka äijyä-äijyä aikasempah. Karjalan kanšalla on hyvin pitkä ta pohatta istorija.

Olgan šanojen mukah yhä enemmän nuorie liittyy täh toimintah. Hyvin šuositukši nuorien kešen tultih karjalaiset diskot, missä kuuluu vain karjalaista musiikkie. Nuoret kiinnoššutah kanšankulttuurista, kanšanpukuloista ta -lauluista, kuitenki kiinnoššuš karjalan kieleštäki on kašvušša. Monet on ruvettu opaštumah karjalan kieltä kielikurššiloilla.  

Viisitoistavuotisen iččenäisen toiminnan aikana Kalevalan Uhut-šeura on kehittän lujat yhteyvet pos’olkan kulttuuri- ta opaššušlaitokšien kera. Järještön kera yhteistyöššä ollah kirjašton ta Kalevalatalo-etnokeškukšen ruatajat, päiväkojin kašvattajat ta koulun opettajat, kumpaset yhteisvoimin on järješšetty lukusie tapahtumie ta kehitetty monie projektija. Ne toimitah ikäh kuin šaman kiän šormet, jokahisella on omat tehtävät, kuitenki yheššä ne luajitah šuurta ta tärkietä työtä karjalan kielen ta kulttuuripeinnön šäilyttämisen hyväkši.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat