Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šilloin kun šyväin šoi

Tarina-yhtyveh esittämäššä Veikko Pällisen festivalissa. // Kuva: Olga Melentjeva

Kalevalan mua on kašvattan monie taitajie ihmisie. Yksi niistä nerokaš, omaperäni muusikko, runoilija, šäveltäjä, opaštaja Veikko Pällinen. Hänen kynäštä šynty yli 100 lauluo ta musiikkiteošta. Uhtuon Koivulaniemeššä šyntynyt Veikko Pällinen oli kašvan ta varttun kanšanlauluilla. Oikie karjalaisuš kuuluu vahvana joka hänen laulušša, eikä šattumalta hänen lauluja pietäh kanšanlauluina.

Šuuri muasteri šiirty tuonilmasih 21. pimiekuuta 2001 vuotena, onnakko hänen luomistyö, laulut ta musiikki jatetah elämyäh. Vuuvvešta 2001 Veikko Pällisen muissolla omissettuja festivalija alettih pityä Koštamukšešša. Vuotena 2011 festivalin pitopaikka šiirty šäveltäjän šynnyinmualla Kalevalah. Pällisen festivali pietäh joka toisen vuuvven piäštä. Tällä kertua pito oli yhissetty Kalevalašša toimijan Uhut-šeuran 15-vuotispäiväh.

On hyvin luonnollista, jotta joka Pällisen festivalin avuau kantelehšoittajien esityš. Vet juuri Pällisen alottehešta vuotena 1970 peruštu Kalevalan kantelehšoittajien yhtyveh, kumpani šai šuurta šuosijota. Kolmen vuuvven piäštä 1973 vuotena še šai kanšanyhtyvehen arvon. Pikkuista myöhemmin, 1977 vuotena Kalevalan musiikkikoulušša oli avattu kantelehluokka ta šiinä opettajana oli Veikko Pällinen. Vuosi vuuvvelta lapšien kiinnoššuš kanteleheh kašvo ta opaštujie tuli lisyä.
Yhtyvehen peruštamisešta on kulun jo nelläkymmentäviisi vuotta, onnakko kantelehen šoitto Kalevalan mailla ei ole hillennyn. Veikko on kašvattan hyvie šeuruajie, kumpaset jatetah hänen työtäh. Nykyjäh kantelehšoittajien yhtyvehtä johtau Pällisen opaštuja Juri Gladišev.

Tämänvuotiseh festivalih yhyttih yhtyvehet Jyškyjärveltä, Kalevalašta, Vuokkiniemeštä, Koštamukšešta, Piäjärveltä, Sohjanankošelta šekä vierahat Šuomen puolelta. Äijän kaunehie šävellykšie ta lauluja kuulu lavalta konsertin aikana, niijen joukošša oli kuulusie lauluja šekä vähäntuttuja. Kalevalalaiset hellävaroin šäilytetäh muistuo omašta muanmieheštä. Jatkuu šuuren musiikkimuasterin perintö, kašvau ta varttuu kantelehenšoittajien nuori polvi. Kevätkuun alušša Kemissä oli pietty nuorien kanšanšoittimie šoittajien kilpailu, kumpaseh ošallissuttih Kalevalan musiikkikoulun opaštujatki. Juri Gladiševin opaštuja kantelehšoittaja Darja Timonen šai šiinä toisen aštehen diplomin.

Voit ihan varmana šanuo, jotta nerokkahan musiikkimeštarin perintö eläy ta rupieu iellähki elämäh ta kaunehet Veikko Pällisen laulut vielä moničči kerätäh rahvašta Kalevalan mailla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat