Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kielen opastundu školis da päivykodilois tunduu

Maikos Alina Valerjevna urokal. // Kuva: Valentina Libertsova

Anuksen školas n:o 1 kevätkuun 12.-13. päivänny piettih XX Anuksen piirin Vuvven opastai -kilbu. Enzi kerran se oli täs samazes školas köyhättäväl da jygiel 1995 vuvvel, voittajakse piäzi silloi Jelena Pistina, kudai nygöi on kuulužu yhteiskunnalline aktivistu. Kilvan avajazis mustoitettih da tervehtittih kaikkii voittajii vuozii myö.

Tänävuon kiblah kerävyi 16 hengie: 6 opastajua, kymmeniene päivykodiloin kazvattajua da vie ammattinaistu – logopeedua, psihoulogua. Toven sanuo, kilbah yhtynyzien lugu kazvau, vai miehet ylen harvah ozutetah oma himo kilbailla omas ammattikilvas.

Muiten rubei tundumahgi karjalan kielen opastundu školis da päivykodilois. Jo zualan täytyndän aigah sit-täs nävyttih karjalazien rahvahallizet ruutat. Erähät nimilipun ozuttamizen aigah pajatettih karjalakse, sanottih midägi karjalakse, ozutettih omii käziruadoloi. Nägyigi se, gu enimät nuoret opastajat jälles yliopistoloi kiännyttih omih kylih da omah Anus-linnah, puaksuh ruatah školis, kudamis omal aijal opastuttih...

Arvostajien joukos oldih mulloine piirin kilvan voittai Anuksen školan n:o 1 karjalan kielen opastai Inna Mitroškina da Karjalan Tazavallan Karjalan kielen opastai -kilvan voittai Kotkatjärven školan opastai Ol’ga Ivanovna Nikitina. Hänenke istuimmo rinnakai, sit kaiken aijan hengästelih – ei muga arvostannuh, kui yhtyi kilbuniekan ongelmoih. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat