Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan Rahvahan Liiton monipuolini toiminta

Perintehen mukah vuosikokouš alko Karjalan himnistä, kumpasen laulettih kaikki yheššä. // Kuva: Ksenija Veretennikova

Karjalan Rahvahan Liiton perintehellisen vuosikokoukšen avajaisissa esiinty Oma pajo -kuoro ta kaikin yheššä laulettih Karjalan himnin. Šuomelais-ugrilaisen koulun juhlašalih keräyty liiton jäšenie, karjalan kielen ta kulttuurin kannattajie, virkamiehie.

Kansallisušpolitiikan ministeri Andrei Manin tervehti liittolaisie karjalan kielellä ta lupasi kehittyä omua kielitaituo.

–  Nyt meijän tašavallašša on 20 järještyö, kumpaset on omissettu karjalan kulttuurilla ta kielellä. Tietyšti, KRL on yksi šuurimmista ta merkittävimmistä järještöistä. Viime vuosi ei ollun helppo, ka oli luajittu äijän. Kanšallisušpolitiikan ministerijön piäšuuntana on kantarahvahien kannattamini, iellähki rupiemma toteuttamah tätä tehtävyä, korošti ministeri Andrei Manin.

Kanšallisušpolitiikan ministerijön spesialisti Jelena Migunova kerto ministerijön yhtehiseštä ruavošta KRL:n kera.  Migunovan šanojen mukah oli äijän luajittu kanšalliskielisien kirjojen julkaistamista, Kyykkä-pelin levittämistä, karjalan kielen kurššijen ta erilaisien projektijen tukimista ta kannattamista, Oma mua -lehen ta Oma pajo -kuoron merkkipäivien valmistamista varoin.

–  Tahon vielä kerran šanuo, jotta meijän pitäy ruatua yheššä. Vet emmä voi ruatua ilman toini toista. Emmä voi kehittyä kieltä ilmain muamonkielen opaštajie, ilmain vanhempua polvie, kumpani pakajau omalla kielellä meijän kera. Emmä voi ruatua ilmain jokahista teistä, šano Jelena Migunova.

Virallisien avajaisien jälkeh KRL:n johtaja Natalja Vorobei kerto liiton toiminnašta vuotena 2014.

Vuosikokoukšen piätökšen mukah Natalja Vorobei jatkau omua työtä KRL:n johtajana. Oman halun mukah johtokunnašta lähettih pois Irina Novak, Jelena Migunova ta Marija Kundoz’orova. Johtokunnan uuvvekši jäšenekši tuli Kielen, kirjallisuon ta istorijan institutin tutkija Valentina Mironova.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat