Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šoutaja rantah piäšöy

Kalevalan koulun opaštujat šuatih lahjakši Koirien Kalevalan vienankarjalan kielellä. // Kuva: Kuvat Uhut-šeuran arhiivašta

Tämä järještö ihan täyvellä oikeuvella voit juhlie omua 25-vuotispäivyäh, šentäh kun še alko toimintuah Karjalan Rahvahan Liiton alaošaštona Uhtua-šeuran nimellä vielä 1990 vuotena.  Uhtua-šeuran enšimmäisekši piämiehekši oli valittu piirilehen piätoimittaja Viktor Melentjev. Juuri hänen šuurella innolla järještö alko luatie enšimmäisie aškelehie ta kehittyä toimintuah. Šeuran toiminnan tarkotukšena oli karjalan kielen, kulttuurin ta perintehien šäilyttämini. Kymmenen vuuvven piäštä pakkaiskuušša 2000 Kalevalašša rekisteröitih iččenäini kanšalaisjärještö nimeltäh Uhut-šeura.

Uhtua-šeuran ta jälešti Uhut-šeuran toiminnašša hyvin tärkienä on ollun karjalaisien kanšanperintehien elävyttämini. Juuri kalevalalaiset, Uhut-šeuran jäšenet oltih niitä alkuhpanijie, kumpaset vielä vuotena 1991 šuatih viriemäh ta elpymäh vanha kyykkäpeliperinneh Kalevalašša. Nykyjäh kyykkä-peli on levinnyn koko Karjalah. Šitä pelatah monissa piirilöissä. Kyykkäjoukot ošallissutah eri kilpailuih.

Hyvin äijän oli šuatu aikah Uhut-šeurašša Oiva Mäkelän johtoaikana. Hänen aikana ilmešty Uhtuan Uutiset -lehti. Vuosina 1994–1998 Oiva Mäkelä oli Kalevalan piirin piämiehenä ta juuri näinä vuosina piirissä käynnisty KALEVALA-nimini rakentamistaijon koulutušprojekti. Tämän projektin mukah Kalevalah šuatih rakentua puukuivuamo, kattotiilitehaš, ortodoksini kirikkö, lapšien neuvola ta šynnytyšlaitoš, luterilaini kirikkö ta Uhut-šeuran talo. Šen lisäkši viisi kalevalalaista nuorta šai ammattikoulutukšen rakennušalalla Šuomen Kalajoen opistošša. Kaikki nämä Uhtua-šeuran ta jälešti Uhut-šeuran alottehet toteutettih Kalevalan piirin, Karjalan Tašavallan ta Šuomen eri hallintotahojen yhteisvoimilla.

Kielen šäilyttämini ta elävyttämini on aina ollun Uhut-šeuran huomijon kohtehena. Karjalankielisen kielipešän peruštamisajatuš oli hautumašša melko pitän aikua. Vuuvvešta 2000 še rupesi toteutumah. Alušta avattih yksi ryhmä, kahen vuuvven piäštä toini.

Valitettavašti tämä hyvä aloteh ei šuanun šemmoista vauhtie, kuin himottais. Kielikylpy ei onnistun, šentäh kun kielipešäryhmät oli šuurennettu. Kuitenki näissäki oloissa kašvattajat yritetäh mitä enemmän harjotella lapšien kera karjalan kieltä.

Uhut-šeura on kannuštan Kalevalan koululaisie šuomen ta karjalan hyväštä kielitaijošta, myöntämällä stipentija parahilla opaštujilla.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat