Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Työ muasterie kiittäy

Jyškyjärven käsityöt -klubin ošallistujat omin käsin tikutettujen kukkasien kera. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Jyškyjärven käsityöt -klubi on peruššettu ei niin ammuin, še on vielä oman taipalen alušša. Ka šen järještäjät Jyškyjärven kyläkirjašton johtaja Tatjana Lesonen, Margarita Jeromina ta Viktorija Ribakova ollah varmat, jotta heijän klubista tulou kylän käsityömuasterien erikoini artteli. A moušot še yhistäy ei vain kylän muasterija, a esimerkiksi koko piirinki. Onnistuuko še huaveh – aika näyttäy.

Klubin ideja šynty Margarita Jerominalla. Vuotena 2012 hiän oli Jyškyjärven enšimmäisen käsityöjarmankan järještajien luvušša. Šiitä kyläššä piettih toini ta kolmaš jarmanka. Näijen toimehpitojen aikana tuli šelvä, jotta Kalevalan piirissä on muasterija ta ihmisie, ket tahotah harjotella käsitöitä. Esimerkiksi, vuuvven 2013 jarmankkah tuli noin 50 käsityömuasterie Kalevalan piiristä ta Koštamukšešta. Šiih kävi noin nelläšatua ihmistä. Kahen ta puolen tunnin aikana jarmankan muasterit tienattih 130 tuhatta rupl’ua.

Miušta tuntuu, jotta Jyškyjärven kyläššä eläy kaikista šuurin luku muasterie. Jyškyjärveläisien nerokkahien ihmisien kiät kuvotah mattoja, ommellah venehie, tikutetah kaunehie esinehie karjalaisen koloriitin kera, punotah vakkoja, luajitah huonehkaluja. Kerätä kaikki muasterit yhteh, kertuo rahvahan käsitöistä ta niijen šalaisukšista, opaštua muita – šemmoset tarkotukšet ollah Jyškyjärven käsityöt -klubilla.

Klubin tapuamiset järješšetäh kylän kirjaštošša. Enšimmäisen harjotukšen aikana paikalliset käsityömuasterit kerrottih töppösien tikuttamisešta. Muasteri-opin vetäjänä oli Vera Sem’onovna Batiščeva, onnakko jokahisella läšnäolista naisista oli mahollisuš ičen kertuo omista keinoista, kumpasie hiän käyttäy esimerkiksi kantapiän taikka ornamentin tikuttuas’s’a. Muasteri-opin tulokšet – kirkkahien, erivärisien töppösien kuvat on jo esitetty Jyškyjärven käsityöt -klubin Vkontakte-sosialiverkošton ryhmäššä. Ryhmän ošallistujakši voit tulla jokahini halukaš. Šamoin ryhmän jäšenillä ta vierahilla on mahollisuš tilata niitä kaunehie töppösie ičellä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat