Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaini šata keräsi hiihtäjie

Hiihtomarafonissa starttasi yli 70 ošallistujua Moskovašta, Piiteristä, Jekaterinburgista, Br’anskista, R’azanista, Kantalahešta, Šuomen Kuusamošta. Kalevalalaiset hiihtäjät niise ošallissuttih marafonih, heitä tuli kuuši henkie. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Hiihtomarafonissa starttasi yli 70 ošallistujua Moskovašta, Piiteristä, Jekaterinburgista, Br’anskista, R’azanista, Kantalahešta, Šuomen Kuusamošta. Kalevalalaiset hiihtäjät niise ošallissuttih marafonih. Karjalaiseh šatah heitä tuli kuuši henkie. Tavan mukah kilpailujen järještäjinä oltih Kalevalan Velt – karjalaisie matkoja -turistiyrityš ta Moskovan Ul’tramarafonien klubi.
Kilpailupäivänä pihalla oli 16 aštetta pakkaista, ka talvišiä anto ošallistujilla reippahutta. Urheilijat mielelläh harjoteltih ta valmistauvuttih hiihtojuokšuh. Piäššä šuan kilometrin pitusen matan läpi ei ole helppo asie. Hiihtäjän pitäy šiäštyä omie voimie ta mielenmalttie. Pitäy tovistua ičellä, jotta voit hiihtyä ta jotta šuatat voittua sel’l’an.
Juokšumatalla joka 25:n kilometrin piäštä järještäjät varuššettih kolme lepopaikkua. Šielä jokahini urheilija šai levähtyä, lämmitä, ta još ei jiänyn voimie hiihtyä ielläh, niin lopettua kilpailut.
Kalevalalaista taigua myöten, puhaš lumi, lento ta luonto. Kaikki nämä ehot kiinnoššetahki monilukusie hiihtäjie Venäjän ta ulkomuan eri puolilta.
22. kevätkuuta koko šuan kilometrin matan hiihettih 50 hiihtäjyä 75 ošallistujašta. Järještäjien šanojen mukah, še on oikein hyvä tuloš.
Kalevalalaisešša ul’tramarafonissa parahakši tuli hiihtäjä Andrei Žukov Moskovan alovehen Zelenograd-kaupunkista. Toisella paikalla piäsi kalevalalaini Vitali Skobelev, kumpasen aika erosi vain kolmella minuutilla. Kolmannen paikan šai niise Kalevalan eläjä Aleksei Tarahanov. Voin ylpiešti koroštua, jotta kalevalalaiset hiihtäjät oltih hyvinä kilpailijina moskovalaisilla ta šuomelaisilla urheilijilla.
Hiihtojuokšun vakituisien ošallistujien joukošša on ni Kalevalan urheilukoulun valmistaja-opaštaja Al’ona Udal’cova. Hiän jo viijennettä kertua tovisti, jotta Karjalaini šata -marafoni on hänellä voimien mukah.
Šeiččemäš kanšainvälini Karjalaini šata -hiihtomarafoni loppu. Še jätti äijän vaikutelmie kaččojilla, järještäjillä, urheilijilla. Karjalaisella šualla on oikeuš kuuluo Venäjän ul’tramarafonien kultaluvetteloh.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat