Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan volont’orit Kontiolahešša

1. Volont’orit ošallissuttih Ampumahiihon muajilmanmeštarikilpailujen avajaisih. Hyö kannettih ampumahiihtojoukkojen tauluja. Ksenija Saburova oli Šakšan joukon taulun kantajana.

Šiitä, jotta urheilutilaisukših kučutah volont’orija muajilman eri puolilta on jo tullun hyvä perinneh. Karjalašša volont’orien liikeh šynty noin viisi vuotta takaperin. Nyt nuoret ihmiset autetah viettyä tašavallan tilaisukšie ta aktiivisimpie heistä työnnetäh auttamah ni kanšainvälisissä tilaisukšissa.
Karjalašta Kontiolahteh läksi joukko 22:šta volont’orista. Yksi niistä on miun yštävä Ksenija Saburova. Muajilmanmeštarikilpailun jälkeh Ksenija kerto miula, mintäh hiän tuli volont’oriksi, mitein hiän piäsi kilpailuih ta mimmoset vaikeukšet voijah noušša volont’orin ieššä.
Ksenija Saburova opaštuu Petroskoin valtijonyliopistošša journalistikan ošaštolla. Hänen on mukava šuaha uušie tietoja ta kerätä uutisie, šentäh hiän käyt eri tilaisukših, jotta auttua lehtimiehie, ruatua viessintäkeškukšešša ta šuaha journalistin kokemušta.
Mieli piäššä Kontiolahen muajilmanmeštarikilpailuih, halukkahien piti šuorittua kaikki valmissušvaihiet. Enšiksi nuoret autettih viettyä ampumahiihon ta koiravaljakkojen kilpailut Petroskoissa. Šiitä piti parantua enklannin kielen taituo, käyvä tuntiloilla ta kurššiloilla, kumpasilla opaššettih ruatua joukošša.
Konša volont’orit tultih Kontiolahteh, heijät juattih eri ryhmih. Yhet šuatih ruavon ravintolašša, toiset stadionilla, a Ksenijalla annettih paikka viessintäkeškukšešša. Neičyt autto šuorittua erilaisie paperitöitä, otti vaštah lehtimiehie, kaimasi urheilijoja mitalien luovuttamisen jälkeh valokuvaukšeh ta lehistötilaisukših, ta toičči Ksenija oli enklannin kielen tulkkina urheilijilla.
– Oli hyvin äijän työtä. Mie makasin vain viisi tuntie päiväššä, ka miun onnistu šuaha niin mukava ruato! Miula oli mahollisuš keškuštella ta ruatua tunnettujen lehtimiehien ta urheilijien kera. Še on hyvä ta arvokaš kokemuš, kertou omie vaikutelmie Ksenija.
Paičči ruatuo volont’oriloilla oli vapuata aikua, jotta vähäsen levähtyä. Hyö käytih peluamah keilapelih, kaččomah račaššuškilpailuja. Šen lisäkši oli pietty pari illanviettuo urheilijilla, järještäjillä ta volont’oriloilla.
Šamoin volont’orit ošallissuttih Ampumahiihon muajilmanmeštarikilpailujen avajaisih. Hyö kannettih ampumahiihtojoukkojen tauluja. Ksenija oli Šakšan joukon taulun kantajana ta kerto, jotta šakšalaiset urheilijat ollah hyvin yštävälliset. Tytön oli mukava auttua heitä ta ruatua joukon kera.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat