Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uljana Iljina lukou Tatjana Baranovan Muistomerkin luo -runon Petroskoissa Ikusen tulen viereššä. // Kuva: Natto Varpuni

Karjalan Rahvahan Liiton runokilpailu  jatkuu. Teilä vielä on mahollisuš ošallistuo šiih. Pitäy löytyä runo šovašta, šotaveteranista tai šovanlapšista. Šiitä še runo pitäy kirjuttua videjokamerah ta työntyä oma videjo KRL:n šäkhöpoštih nattovarpuni@mail.ru. Teijän videjo pannah KRL:n ryhmän šivulla Vkontaktessa ta näin teistä tulou kilpailun ošanottaja.
– Täkši päiväkši kilpailun ošanottajie ei ole vielä äijän, kommentoi kilpailun mänyö Karjalan Rahvahan Liiton johtokunnan piälikkö Natalja Vorobei. – Monet tahotah ošallistuo kilpailuh, ka ei voija löytyä tähä teemah šopivua runuo. Meijän runoilijat enemmän kirjutettih ta kirjutetah omašta kotirannašta, armahašta Karjalašta, kaunehešta karjalan kieleštä, rakkahuošta. Karjalankielistä šotarunoutta on vähän. Onnakko toisualta täššä on hyvie puolieki. Ne nerokkahat karjalaiset, ket ošatah kirjuttua runoutta, ruvettih kirjuttamah runoja juštih tätä kilpailuo varoin. Näin, kalevalalaini runoilija Valentina Saburova kirjutti kakši runuo, aunukšelaini  runoilija Tatjana Baranova kirjutti Muistomerkin luo- ta Voiton päivä -runot. A Jessoilan koulun karjalan kielen opaštaja Olga Kivel’ova kirjutti Minun diedoi oli voinal -runon, kumpasešša hiän kerto omašta ukošta.  Myö olemma hyvällä mielin, kun tämä teema šynnyttäy ihmisien šiämeššä niin voimakkahie tuntehie, jotta hyö ruvetah kirjuttamah runoja.
Ottakkua ošua kilpailuh, lukekkua šotarunoutta karjalan kielellä! Lisätietöjä kilpailušta: http://vk.com/karjalanrahvahanliitto

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat