Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#13 (1253)


 • #13(1253) | Uudistu
  “Oma Mua” ilmoittau Hyvittele Voiton päivänke -aktsien.

 • #13(1253) | KandurahvasGalina Vasiljeva
  Jo 70 vuottu meni, ruvennet lugemah frontale lähtennyzien kirjazii, ga syväindy kolkuttau: voinu eroitti perehet, toi varavostu da vei miljonoi nuordu toizele ilmale. Net, ket muga ni nähty ei omii tuattoloi da vellilöi, ijän kaiken elettih da tässähgi eletäh tusku syväimes.

 • #13(1253) | KandurahvasP'otr Sem'onov
  Ižänmuallizen voinan aigah Karjalan frontal oli kirjutettu enämbi 360 pajuo. Tavallizis pajolois tuomisruadolois Ižänmuallizen voinan aigah suuren ozan otettih Karjalan frontan saldatoin keksityt pajot. Net oldih erilazet pajot.

 • #13(1253) | LugemistuJelena Ruppijeva
  Karjalan Kielen Seura piästi ilmah uvven kirjan – Maria Kähärin luajitun ”Harjoituskniigazen” eziškolah da algukluassoih näh.

 • #13(1253) | Kulttuuri   Uljana Tikkanen
  Kalevalan mosaiikin kuukautena järješšetäh erilaisie tilaisukšie, kumpasien teemana on Kalevala-eepossa, šen šankarit šekä Kalevalan kanšan perintehet ta istorija.

 • #13(1253) | KulttuuriNadežda Vasiljeva
  Viijenvuuvven väliajan jälkeh Kalevalan rahvahallini teatteri tuaš tapasi kaččojieh.

 • #13(1253) | Uutisie piirilöistäMaikki Spitsina
  Piäjärven karjalaisien šeura täytti 20 vuotta
Partn`ourat