Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalevalan mosaiikki eepossan mailla

Pruasniekašša kalevalaisilla vaštah tuli iče Pohjolan emäntä – Louhi. // Kuva: KALEVALATALO-keškuš

Kalevalašša joka vuosi 28. tuiskukuuta, Kalevala-eepossan päivänä, alkau Kalevalan mosaiikin kuukauši. Še loppuu Elias Lönnrotin šyntymäpäivänä 9. šulakuuta. Kalevalan mosaiikin ohjelmašša on erilaisie mukavie tilaisukšie.

Kalevalan mosaiikin kuukautena joka vuosi Lintuset-päiväkojissa vietetäh perintehellisie muasteri-oppija, kumpasissa lapšie opaššetah paistamah kalittoja ta piiruštamah karjalan ornamenttija. Šamoin joka vuosi Kalevalan mosiikki -kuukauven puittehissa järješšetäh Kalevala-eepossan šankarit Kuitti-järven rannalla -pruasniekka.

Tänä vuotena etnokulttuurini KALEVALATALO-keškuš pitäy Uhtuan lapšet- ta On olomašša Kalevala-mua -valokuvakilpailuja, kumpasien teemana on Kalevalan kylä ta kanša. A Kalevalan kulttuuritalošša oli esitetty Samovuara-näytelmän enši-ilta.

Kevätkuun 29. päivänä Kalevalašša piettih perintehellini Kalevala-eepossan šankarit Kuitti-järven rannalla- kulttuuri- ta urheilupruasniekka. Šen järjestäjänä oli Kalevalan etnokulttuurini KALEVALATALO-keškuš.

Tänä vuotena juhlan aikana piettih Kalevalan kisoja nuorisolla. Kisojen erikoisen juonin ohjuajana oli Raisa Pavlovskaja. Joukolla piti taissella pimeitä voimija vaštah ta šuaha Šampo-melličän Kalevalan kanšalla. Ka konša hyö tultih Pohjolah šitä šuahuštamah, niin ošallištujilla vaštah tuli Louhen tytär – Aino.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat