Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan frontan pajot

Ižänmuallizen voinan aigah Karjalan frontal oli kirjutettu enämbi 360 pajuo.

Tavallizis pajolois tuomisruadolois Ižänmuallizen voinan aigah suuren ozan otettih Karjalan frontan saldatoin keksityt pajot. Net oldih erilazet pajot: saldatoin urhoillizih tegoloih näh, liirizeh suvaičukseh, sobuh da satiiraillizeh näh. Toris pajot oldih tarvittavat, gu ilmu hengittäjes. Vojennoi sananpolvi sanou: “Voinal ilmai pajuo on kahtu kerdua jygiembi!”

Karjalan frontu andoi tärgien merkičyksen uuzien pajoloin keksindäl. Alalleh da enimän kaikkie saldatoin pajoloi painoi Karjalan frontan lehti “Torah oman muan puoleh”. Karjalan frontan saldatoile ylen äijäl pidi frontan hyvä pajo.

Jo 1942 vuvves algajen Karjalan frontal ainos piettih kerähmölöi, kudamih käydih algajat runoilijat da soittajat. Moizil kerähmölöil kačeltih da paistih uuzih runoloih da pajoloih näh. Karjalan frontan vojennoloin luomisruavon kazvandal avvutettih parahien pajoloin kilvat, kuduat oldih alalleh kaksi kerdua vuvves. Net annettih ylen suurdu abuu.

Karjalan frontal oli ilmoitettu parahan pajon kilbu. Kirjutettih kilvan ehtot, kudualoin mugah ozua voidih ottua kai saldatat dai ofitsierat. Pajoloin tekstois pidi kuvastua Karjalan frontan vojennoloin urhollizen toran aihiet. Pajot pidi olla syväindöllizet, ižänmuan suvaičendanke, bojevoit. Parahis tevoksis maksettih dengupalkindot. Parahat tekstat vallittih da annettih painettavakse...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat