Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Maltatgo kirjah?

Uvves kirjas on monenjyttymiä harjoitustu lapsen kirjoih maltamziekse.

Maria Kähärin luajitule jo vikse ni luguu et tiijä. Suomen Varkaukses eläi karjalaine naine on luadinuh äijän kirjua da kižua karjalan kielel lapsih dai aiguzih niškoi. ”Harjoituskogomus” on Marian enzimäine voibi sanuo opastuskirju, kudai on azuttu eziškolan da algukluasoin karjalan kielen opastujile. Tädä uuttu kirjua myöte karjalan kielen opastustu vaste algavunnuh tiijustau da harjoittelou kaikkii karjalan kielen kirjaimii. Opastuu lugemah da kirjuttamah. Ližiä kniigan luajindas da sen tarkoitukses kyzelimmö iče kirjan luadijal –  Maria Kähäril.

Kuibo kergiet kaikkie luadie? Paiči omua ruaduo, opastat karjalan kieldy kursiloil dai linnan lapsile, sinul kois vie on kylläl ruaduo. Ainos midägi omien lapsienke ruat, ku livuttas pagizemah karjalakse. Keksit kižua da elostustu, iče piirustat, kirjua luajit.

– En minä ni iče ainos tiijä, kui kaikkie kergien. Toinah se on sendäh, ku minul nämmä kai mielet ”kulgietah” piäs kaiken aigua. Sanommo, dorogal astujes erähiči pidäy azettuo da ottua bumuagupalaine kormanispäi da kirjuttua piäh puuttunuh dielo. Sit vie pereh avvuttau. Ku pidänöy minul, ukon ruavos olles, midätah sidä ruadua, sit minun tuatto libo anoppi kaččou Iivuo (toim. Marian kaksivuodine poigu). Muite, tiettäväine, jygiembi on löydiä aigua, ku on muudu päivyruaduo ičel, konzu iče olen ”perehpäivyhoidajannu”. Kui sanotah, toizii lapsii omas kois kačon. Sit, tiettäväine, pidäy nämmii ruadoloi ruadua ehtäl, konzu ei ole karjalan kielen kursiloi libo lebopäivin. 

Konzu da kui tuli mieleh luadie tämä kirju? Menigo äijy aigua luadimizeh?

– Minä rubein vuozii tagaperin, toinah vuvvel 2010, luadimah nengomii tehtävii, kudamat ollah kirjas, Juulih (toim. Marian seiččievuodehine tytär) niškoi, ku häi ylen äijäl suvaičči kaikenjyttymii tehtävykirjoi. Ga nethäi meil enimät oldih suomenkielizet, ei olluh mostu karjalakse. Sit minule sanottih, ku niidyhäi vois jullata kniigazennu. Kniigu piäzi ilmah mulloi. Luajin kai hil’l’akkazin, ku olluzin vaiku yhty tädä luadinuh, olishäi se roinnuhes äijiä raviembi... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat