Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#14 (1254)


 • #14(1254) | OpastusOl'ga Smotrova
  Sulakuun lopus Šuojun päivykodi täyttäy 55 vuottu. Sih niškoi pagizutimmo sen nuorembua ruadajua. Karjalaine Tatjana Dubrovskaja kazvattajes lapsii käyttäy hyväkse karjalan kieldy da perindölöi.

 • #14(1254) | Kandurahvas   Zoja Saveljeva
  Pertis pimeni... Mi se oli? Minä sen sain tiediä mуöhembi. Bombittavannu oli raududorogu. Kуläh tuli VOINAN VIESTI.

 • #14(1254) | Opastus   Alisa Gubareva
  Tänävuon täydyi 180 vuottu, ku Elias Lönnrot keräi yhteh “Kalevalan runot”. Joga kohtas Karjalua sidä mainittih. Meijängi päivykodi ei jiännyh bokkah. Päivykodih 2. sulakuudu tuli äijy gost’ua, oldih lapsien kazvattajat toizis linnan päivykodilois: n:107, n:20, n:79 da toizis. Oldih opastajat suomelas-ugrilazies školas.

 • #14(1254) | Istorija
  Voitto Šuurešša Isänmuallisešša šovašša oli tavottu ei ainuoštah Puna-Armeijan saltattojen käsin. Kotišeuvun ruatajilla niise oli šuuri rooli muan puoluštamisešša: hyö kaikki voimat pantih šiih, jotta šotilahilla ois ruokua ta vuatetta.

 • #14(1254) | Uutisie piirilöistäNadežda Vasiljeva
  Tuanoin Kalevalah tuli tieto šiitä, jotta kakši karjalaista volont’orie piäštih valintakilpailušta läpi ta lähetäh Šuurella Voitolla omissettuih tapahtumih Moskovah ta Sevastopolih.

 • #14(1254) | HeimovelletAlina Čuburova
  Karjalan Šiviššyššeuran 109. vuosikokouš piettih 11. oraškuuta Šuomen Kajaani-kaupunkissa. Šen puittehissa 12. oraškuuta šamašša paikašša piettih Heimopäivät-2015. KSS raportoi omašta vuuvven 2014 ruavošta ta kerto šuunnitelmista vuuvvekši 2015.

 • #14(1254) | Marija Kirillova
  Venäjän Federatijon piämiehen Vladimir Putinin hyväkšymällä käšyllä Petroskoi on šuanun Šotilašmainehen kaupunkin nimen.
Partn`ourat