Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Marjazes” karjalastu pajuo da paginua

Tänävuon täydyi 180 vuottu, ku Elias Lönnrot keräi yhteh “Kalevalan runot”. Joga kohtas Karjalua sidä mainittih. Meijängi päivykodi ei jiännyh bokkah. Päivykodih 2. sulakuudu tuli äijy gost’ua, oldih lapsien kazvattajat toizis linnan päivykodilois: n:107, n:20, n:79 da toizis. Oldih opastajat suomelas-ugrilazies školas.

Konzu minä olin ruavos päivykois, myö joga vuottu keviäl lapsien kel juhlimmo Kalevalan päivii. Tänävuongi sidä valmistettih karjalan kielen opastajat Jelena Andrejeva da Julija Kalinina.

Lapsii tuttavutettih Kalevala-eepossah. On hyvä kniigu, kudaman kirjutti “L’ubarskaja” Kalevalas, kus on hyvin kirjutettu lapsih näh. Sidä lugiettih lapsil. Sit lapset piirustettih kuvazet, ken kui ellendi midä kerdou “Kalevala”. Kerättih kodilois mittumua on Kalevala-kniigoi. Se oli hyvä ozuttelu.

Eihäi päivykois lapset vie olla suuret, vai hyvin tietäh mi se on “Kalevala”. Sidä saimmo nähtä täs pruazniekas. Lapset karjalakse sanottih runozii, pajatettih pajot: “Petroskoi”, “Karjalas myö elämmö”. Da sit “kui venehel” lähtiettih Pohjazeh eččimäh “Sampuo”. Heidy vastah otti Louhi da andoi heile kolme ruaduo. Pidi pajattua kevätpajo, tansie da piästiä välläle Aino-tytär. Lapset hyvin kai ruavot azuttih.

Minul oli ylen hyvä mieli, ku minun ruado täs päivykois säilyy! Tytöt Jelena da Julija hyvin opastetah lapsii pagizemah karjalakse, pajattamah. Mollembat ollah Anukses rodivunnuot, hyvin paistah karjalakse! Opastuttih Pedagouguyliopistos da nygöi opastetah lapsii. Hyvät tiijot heile andoi Ol’ga Mihailovna Žarinova opastujes da sil aigua oldih harjoittelemas meijän päivykois minuu luo...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat