Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Molemminpuolista hyötyö 109 vuuvven aikana

Kahen päivän aikana Karjalan Šivissyššeuran ativoissa kävi yli 200 vierašta. // Kuva: Alina Čuburova

Tavan mukah joka vuosi kevyällä Šuomen karjalaiset ta vierahat Karjalašta tullah Karjalan Šivissyššeuran vuosikokoukšeh ta šen puittehissa järješšettyh heimopäivät-juhlah. Tänä vuotena kokouš piettih jo 109. kerta. Kahtena päivänä oli järješšetty erilaisien šukušeurojen ta alašeurojen kokoukšet, iče Karjalan Šivissyššeuran vuosikokouš, tarina-ilta ta äijän muuta mukavua.
– Šeuran 2014 vuuvven toiminta oli šuunniteltu ta toteutettu nelläššä šuunnašša, – KŠŠ:n piälikkö Eeva-Kaisa Linna kerto pakinaššah. – Kieli ta kulttuuri; Istorija ta perinneh; Julkaisutoiminta ta viestintä; Kyykkä. Joka šuunnan puittehissa on järješšetty tilaisuukšie ta šuatu tulokšie kuin Šuomen, šamoin ni Venyähen puolella. Šamalla Linna kerto šuunnitelmista vuuvvekši 2015. Šeuran toimintalinja ta -šuunnat ollah šamat, ka tilaisuukšien, projektien ta yhteistyökumppanien miärä on kašvan.  
Šeuran jäšenet, kumpaset tultih Kajaanih koko Šuomešta, hyväkšyttih piälikön ta hallitukšen ruavon ta vielä kerran valittih Eeva-Kaisa Linna johtajakši tulijakši kauvekši.  
Ka KŠŠ:n hallitukšešša on tapahtun muutokšie – Mari Rajamaa ta Seija Jalagin lähettih pois, heijän paikoilla tultih uuvvet jäšenet – Terttu Louhikoski-Alasuutari, kumpasen šukujuuret ollah Uhtuolla ta Tuulikki Halla, kumpasen ämmö on kotosin Karjalan Kiimasjärveltä.
Perintehien mukah heimopäivillä kävi vierašta Karjalašta. Kulttuuriohjelman järješšettih vuokkiniemeläiset Kataja-joukko ta joikulaulaja Raisa Zaprudskaja. Karjalan Taitehmusejon ruataja Anita Dunkers kerto venäläisistä taiteilijista, kumpaset luotih mualaukšieh Kalevala-eepossan pohjalla. Uhut-šeuran piälikkö Valentina Kovalenko kerto kyykkä-pelistä ta šen aktivoimisešta Kalevalan piirissä ta koko Karjalašša. Karjalan Rahvahan Liiton hallitukšen jäšen Jevgeni Karakin toi tervehyisie liitolta ta esitteli Paginkanzu-kieliklubin valokuvineh. Nuori Karjala –järještön johtaja Alina Čuburova piti pakinan Čičiliušku-kuklateatterista, kumpani on täyttän kymmenen vuotta.
Tulovana 2016 vuotena 110-juhlavuotiskokouš pietäh 09. oraškuuta Vaasa-kaupunkissa.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat