Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Sanah-toizeh opastan”

Tatjana Dubrovskaja tuttavuttau päivykoin lapsii Kalevala-eepossah. // Kuva: Ana Matveikova

Kuittizen karjalaine Tatjana Dubrovskaja (Šišulina) rodivui da kazvoi Kuittizes. Muamo on rodužin Tuuksen kyläspäi, tuatto kazvoi Anuksen lapsien kois. Buabo da died’oi paistih vaiku karjalakse, školas opastujes lomal Tatjana oli heijän luo Tuuksel – bunukale se oli toven kielikyly. Karjalan kieldy opastui ei vaiku kois, ga školasgi. Vuvvennu 1997 školan loppiettuu Tatjana lähti opastumah Karjalan pedagouguyliopistoh lapsien kazvattajakse, ližäammatinnu oli karjalan kielen opastai päivykois. Joukos häi oli ainavo livvikkö. 

Jo nellätty vuottu Tatjana Dubrovskaja on ruadamas Šuojun päivykois. Häi kazvattau niilöi lapsii, kudamat tulien vuon lähtietäh školah. Lapsien joukon tilat on školan seinis, ku päivykodi nygöi kuuluu školah.

Tuttavuimmo Tatjananke mennyt vuon, konzu häi kučui “Oman Muan” ruadajua Margarita Kemppastu sanelemah lapsile karjalazih ruuttih nähte. Sit päivykois karjalan kieldy ei opasteta, eigo ni opastettu enne. Ga lapsis kuulimmo, Syöjätär-sanan, kui karjalakse tervehtitäh, passiboijah da prostietahes. Kyzyin Tan’al, kusbo lapset tietäh nämmi sanoi, Šuojushäi karjalakse ei paista.

– Ga minä heile opastan erähii “argisanoi”, maltetah kuda-midä. Školas harjaitin heidy tervehtimäh opastajii karjalakse, nygöi joga toizele sanotah “Terveh teile!” Opastujat toiči vastatah: “Mitbo inostrantsoi oletto? Tiettäväine, tietäh, ku hyö opitah opastuo karjalua, saneli Tatjana...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat