Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan Kielen Kodi rubei ruadamah

Piätenčöin pagizemmo karjalakse -kerhos Nina Barmina opastau karjalan kieldy. Joukos on kuuzi opastujua, kaikenigähisty. Kaikil on libo oli perehes karjalakse pagizijua. // Kuva: Martti Penttonen

Nelli kerhuo jo ruadau

Joga nedälii kolmanpiän vastavuu käziruadokerho, "buaboloin piiri", kudamas nieglotah alazii, sukkii da kaikenualazii käziruadoloi omah käyttöh, lahjakse da myödäväkse. Kerhuo vedäy Aleksandra Nikolajeva. Nellänpiän kerävyy pajatammo yhtes karjalakse -kerho, kudaman kuččujannu on Nadežda Zaitseva. Pajatuksen tarkoitus on oman mielen hoivendus, ei harjoitella estruadale nouzendah niškoi. Piätenčöin pagizemmo karjalakse -kerhos Nina Barmina opastau karjalan kieldy. Pyhinpäivin harjoittelou teatrukerho, kudamua vedäy Vera Ivanova. Äijät jo nähtih heijän Kalevala-ozutus. Nygöi harjoitellah Samvuaru-spektaklii.

Kielikerhon gost'annu

Vieljärves on vie karjalan kielen pagizijua, kudamile karjal oli ainavo kieli školah menendässah, a sie karjalakse ei suannuh paista, eigo opastuo lugemah da kirjuttamah. Sit ruvettih kieldämäh koisgi lapsile karjalakse pagizendua – nenga luajittih karjalan kieldy maltamattomua karjalastu. Nuorimile sugupolviloile školasgi on vähäzen opastettu karjalan kieldy... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat