Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uhtuon kaunottaret näytettih nerojah

// Kuva: Nadezda Vasiljeva

Kalevalan tähtini -kilpailuh ošallissutah keškiluokilla opaštujat tytöt, kun tuaš Uhtuon neičyt -kilpailušša nerojah näytetäh yläluokkalaiset. Kotišeuvun istorija ta kulttuuri on piäšuuntana molommissa kilpailuissa. Tällä kertua teemakši oli valittu Kalevala-eepossan naishahmot. Kilpailuh ilmottautu yhekšän tyttyö ta jokahisella oli šuuri halu ta into voittua ta tulla Uhtuon kaunottarekši. Kuitenki kilpailun arvoštelijilla piti valita näistä nuorista, kaunehista ta nerokkahista vain yhen kaikista parahan. Kilpailun arvoštelijat arvoššeltih kilpailijie eri kriterien mukah, kumpasista tärkein oli oman kielen taito. Tyttöjen piti valmistua videoesittely ta kertuo ičeštäh, omašta pereheštä, harraššukšista, opaššukšešta. Joka karjalaisen emännän pitäy šuattua sriäppie ta kostittua vierahie čäijyllä ta sriäpnöillä. Tämä oli annettu kilpailijilla kotitehtäväkši ta kaikki tytöt oli oikein hyvin täytetty šen tehtävän. Stolalla oli kalittua, šankie, šulččinua, lettuja, keitinpiiraita – arvoštelijien oli hyvin vaikie valita täštä runšauvešta parahat sriäpnät.

Kalevala-eepossan teemua käytih läpi Ihmehpelto -pelissä. Kaikki oli järješšetty niin kuin ni kuulusašša TV-pelissä: peluajat pyöritettih rumpuo, juontaja esitti kyšymykšie, peluajien piti vaššata. Kyšymykšet ei oltu helppoja, ka tytöt vaššattih niih ta mäneššykšellä piäštih läpi tehtävistä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat