Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Veškelyš kerähmön kynnykšellä

Taiteilija Pavel Azamatov esitteli issunnošša Veškelykšen muistomerkin eskiisin // Kuva: Maikki Spicina

Šulakuun alušša Šuojärven piirin Veškelykšen kylän etnokulttuurisešša keškukšešša piettih VII karjalaisien kerähmön valtuutettujen neuvošton issunto. Šiinä käsiteltih muun muašša karjalan kielen statussie huolehtijan työryhmän peruštamista. Toisena tärkienä asiena oli Karjalan tašavallan karjalaisien šeuruava VIII kerähmö, kumpani järješšetäh Veškelykšeššä vuuvven 2016 šulakuušša. Valtuutettujen neuvošton issuntoh ošallissuttih Karjalan tašavallan kanšallisušpolitiikan ministeri Andrei Manin šekä ministerijön spesialistit, ta Veškelykšen kylän etuštajat.

VII karjalaisien kerähmön valtuutettujen neuvošton piälikkö Tatjana Klejerova kerto, jotta Veškelykšen valinta VIII kerähmön pitopaikakši ei ole šatunnaista. Veškelyš on ainut karjalaini kylä Šuojärven piirissä ta šen eläjät aktiivisešti ruatah kuin kylän, niin ni karjalan kielen hyväkši.

– Meijän on tärkietä tietyä, mitein ta millä karjalaiset eletäh paikoillah, mi heitä vaivuau. Šentäh yritämmä järještyä karjalaisien kokoukšie Karjalan eri piirilöissä, šano Klejerova.

Karjalaiset taiteilijat Vladimir Lukkonen ta Pavel Azmatov ošallissuttih kerähmön valmisteluh. Lukkonen valmisti VIII kerähmyö varoin monta logo- ta tunnuškuvan eskiisie, kumpasista valittih parahat. Šamoin hiän piirušti Veškelyš-aiheisen taulun projektin Veškelys-etnokulttuurikeškušta varoin, šekä karjalaistyylisien paikkojen eskiisija, kumpaset meinatah lahjottua kerähmön delegattiloilla.

Azmatovin työn piätulokšena on Veškelyš-muistomerkin eskiisi, kumpani kuvuau istujua naista ta hänen ieššä šeisojua lammašta.

Lukkosen ta Azmatovin yhteisajatukšena on luatie erinomani veška-raha, kumpasen vois oštua muissokši VIII kerähmön aikana. Taiteilijat jo valmissettih tulijan rahan eskiisit.

– Tämmöistä mukavua idejua vielä ei ollun karjalaisien toisissa kerähmöissä, on ylpie Irina Pogrebovskaja. – Meijän šuunnitelmissa on miärätä meijän veška-rahalla erikoini vaihtokuršši: esimerkiksi yksi veška rupieu makšamah 50 rupl’ua. Ta jarmankašša, kumpani järješšetäh kerähmön aikana, šuau oštua ičellä muistolahjoja vain veška-rahoilla.

Veškelykšen kylän eläjät vuotetah karjalaisien kerähmyö ta valmistauvutah šiih. Vet še šuuri ta merkittävä tapahtuma, kumpani järješšetäh heijän pieneššä kyläššä, luatiu Veškelykšen kuulusammakši paikakši. Šamoin nyt kyläläisillä on uniikki mahollisuš lopettua Veškelys-etnokulttuurikeškukšen rakennukšen rekonstruoinnin ta kunnoštua keškukšen lähialovehen. A še vuoroštah lisyäy vanhan karjalaisen kylän kaunehutta ta mahtavutta.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat