Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oma Mua -lehen vuotisjuhlan konferenšši

Konferenšši oli alkan yhtehiseštä Karjalan kumbuzil -gimnista. // Kuva: Ol’ga Smotrova

Merkkipäivän kunnivokši lehen toimittajat oli piätetty järještyä konferenšši karjalaisešša Veškelykšen kyläššä. Še oli hyvä keino houkutella lukijie ta näyttyä kyläläisillä oman ruavon tulokšie. Konferenšši oli järješšetty Karjalan kanšallisen ministerijön ta Karjalan rahvahan liiton tuvella.

Oma Mua -leheššä nyt ruatau kahekšan toimittajua. Tiluajien luku on 500 henkie.

Veškelykšen etnokeškukšešša kylän eläjät otettih vaštah konferenššin ošallistujie ta vierahie čäijyllä ta sriäpnöillä. Paikallini Ivuški -folkloriryhmä laulo vierahilla karjalaisie lauluja. Šen lisäkši oli järješšetty Periodika-kuštantamon ta paikallisien muasterien käsitöijen jarmankka.

Pruasniekalla oli kakši ošua. Enšin oli konferenšši ta päivällisen jälkeh Veškelykšen koulušša piettih erilaisie muasterioppija.

Konferenššin alušša Oma Mua -lehen piätoimittaja Natalja Sinitskaja kerto lehen toiminnašša, proplemoista ta šuunnitelmista. Pakinaššah hiän kiinitti šuurta huomijuo lehen tiluajalukuh, kumpani verraten alkuvuosih on huomattavašti vähennyn.

Jo toista vuotta Oma Mua on toimin yhtehisenä lehtenä, kumpasešša painetah juttuja karjalan kielen kahella murtehella: livviksi ta vienakši. Karjalaisien monikielisyš oli Galina Lettijevan pakinan teemana. ”Monikielisyš ei ole meijän proplema, še on meijän rikkahuš, Galina Lettijeva korošti. – Šanat voijah olla erilaiset, ka šisällöštä šuau šelvän, pitäis vain kuunnella”.

Lehen lukija ta kirjuttaja Valentina Libertsova kerto 25 šyyštä, min takie pitäy lukie Oma mua -lehtie. Yksi niistä oli še, jotta lehtie lukomalla voit opaštuo kielen molompie murtehie. Lisäkši lehtie lukien Karjalan kylissä eläjät rahvaš šuatais tietyä, mitä tapahtuu Petroskoissa ta muissa kylissä.

Iltapäivällä oli järješšetty muasterioppija.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat