Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Taratammo karjalakse

Zinaida Dubinina sanoi omil mielil jälgimäzes Taival-zurnualad, nengostu lugemistu pidäs olla enämbi da puaksumbi, sit nägys toven kielen elaigu, ristittyöt lugiettas dai ei unohtettas kieldy. // Kuva: Valentina Libertsova

Ristittysty täl kerdua kerävyi täyzi huonus dai täyzi stola, sentäh gu paista karjalakse himoittas, ga se tapahtuu ylen harvah. Eigo laukois, eigo pihoil, eigo perehis, eigo toizis moizis kohtis nygöi kuulu karjalaine pagin. Enimytteh sidä paheksittih da pačkettih kiinostunnuot omah kieleh naizet (muzikkahine oli vai yksi, sidä ei tietty kunne istuttua da mil syöttiä, voidus ga käzil dai kämmenil kanneltus!), saneltih, kui lapset, opastujat školas da päivykois čuasun nedälin aloh karjalakse, sanotah: opastummo ulgomualastu kieldy. Agu ruvennet kus midä sanomah livvikse, sit käskietäh kiändiä ven'akse da vie midägi pahua soimatah.

Viizahat runoilijan Zinaida Dubninan mielet

Sih niškoi Zinaida Timofejevna Dubnina sanoi kovasti: ei midä ole kiändiä, da huijustellakseh, da potakoija, anna vai opastutah da ellendetäh, gu eletäh Karjalas. Hänel sai čökähtiäkseh kodvazekse, ga gu kaikis kunnivokas gost'u ylen ihaškoitti kaikkii omal paginal. Saneli omat mielet karjalan kielen valdivonstuatussah  da yhtežykseh niškoi. Jagoihes omil mielil vaste luvetus jälgimäzes Taival-zurnualas, sanoi, gu nengostu lugemistu pidäs olla enämbi da puaksumbi, sit nägys toven kielen elaigu, ristittyöt lugiettas dai ei unohtettas kieldy. Kiitti Valentina Kondratjevua ”Čomazes Nastos” da käski kirjuttua ielleh romuanan tozi karjalazen naizen elaigah niškoi. Kiittigi Nikolai Zaitsevua, kudai ainos kävyi da saneli midägi omas ruavos, a nygöi voibui bol'ničassah. Minul potakoičči lehtiemiehen ruaduo, ga onnuako se jo toven rodih minun toizennu ammatinnu... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat