Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Hiän šuvaičči elämyä

1) Näyttelyššä esitetyt dokumentit ta kuvat annettih lisyä tietuo karjalaisen kirjailijan elämäštä ta luomistyöštä. // Kuva: Olga Smotrova

Elämä oli ehottomašti antan Antti Timosella äijän lahjoja ta enšišijah erikoisen luonnonneron ta rakkauven ihmisih. Onnakko še šamalla äijälti kokeili tätä ihmistä, työntämällä täyšin koprin hänen ošalla vaikeukšie ta koetukšie.
Antti Timosen virallini šyntymäpäivä on 1. oraškuuta. Kuitenki metriikkakirjoja tutkien arhiivaruatajat šuatih šelvillä kirjailijan oikien šyntymäpäivän ta nimen. Niijen tietojen mukah tunnettu karjalaini kirjailija oli šyntyn 27. (14.) šulakuuta 1915 Arhankelin gubernijan, Kemin ujezdin, Uhtuon volostin Luušalmen kyläššä, Nikifor Kondratan pojan ta Olga Markin tyttären Timofejevien pereheššä. Pojalla annettih nimi Antoni. Näin ollen Antti Timonen oli šyntyössäh Antoni Nikiforovič Timofejev. Hänen tuatto Nikifor kuatu šovalla vuotena 1916. Pienenä poikana Antoni mäni muamoh kera Šuomeh, missä hyö elettih muutoman vuuvven. Šielä hänen nimi oli muutettu Antti Timosekši.  
– Milma aina ihmetytti tuaton erikoini ruatokyky, Antti Timosen poika Eino muisteli. – Hiän tavallah joka huomeneš mäni töih Kirjailijaliittoh. Illalla hiän tuli kotih, murkinan ta ettonehen jälkeh hiän istuutu kirjutuškonehen eteh ta rupesi kirjuttamah. Kirjutuškonehen naputuš kuulu koko yön toko viiteh-kuuteh šuate. Šiitä hiän muutomakši tunniksi rupesi muate ta huomenekšella yhekšältä jo tuaš nousi ta mäni töih.  Tuatto oli käsistäh muasteri, hiän ošasi luatie kaiken, šuatto katon paikata ta ratijonki remonttie.
Rintamapäiväkirjat, tulovien teokšien käsikirjutukšet, kuvat, dokumentit, muisselmat ta matkakirjutukšet annetah mahollisuon kaččojalla paremmin tutuštuo tämän lahjakkahan ta monipuolisen ihmisen elämäh, luomistyöh ta yhteiskunnalliseh toimintah.
Antti Timonen elyässäh oli šuanun kokie äijän viäryyttä ta vaikeukšie, ka huolimatta šiitä hiän oikein šuvaičči elämyä ta šuvaičči ihmisie. Še tuntuu koko hänen luomistyöššä ta joka teokšešša. Äšen pahimmašša hahmošša hiän yritti löytyä mitänih hyvyä, ihmisellistä.
– Nykyjäh, konša myö joka päivä šeuruamma TV:šta ohjelmie ta filmijä, missä ihmiset muokatah, piekšetäh ta tapetah toini toistah, ta luvemma lehtijä ta kirjoja, kumpasissa niise on äijän väkivaltua ta vihua, meijän ta erityisen nuorien polvien kannattais lukie Antti Timosen kirjoja, Juri D’užev korošti.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat