Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Muamonkielen kašvattajat vaihettih oppie

Omašša muasteri-luokašša kašvattaja Mirja Hotejeva (keš.) kerto muistitaulukkojen šuurešta roolista lapšien opaštuos’s’a ta näytti, mitein niitä voit luatie. // Kuva: Olga Smotrova

Petroskoissa loppu Vuuvven 2015 paraš kašvattaja -kilpailun tašavallan alovehšarja. Enšimmäistä kertua šiih ošallissuttih ne kašvattajat, kumpaset käytetäh opaššušprosessissa karjalan ta vepšän kieltä. Hyö esiinnyttih erikoisešša Kašvattaja, kumpasella on ruato-oikeuš opaštua muamonkieltä -nominatijošša.
Kilpailuh ošallistu nellä kašvattajua. Karjalan kielen opaštajat L’udmila Petrova ta Natalja Romanova esitettih Aunukšen päiväkotie, Mirja Hotejeva opaštau karjalua Petroskoin Lumikello-päiväkojissa ta vepšäläini Ales’a Anušenkova on Šoutjärven päiväkojin kašvattaja.
Kašvattajien šanojen mukah, tämä kilpailu oli hyvin tärkie heilä. Hyö tahottih kaččuo, mitein toiset kašvattajat opaššetah lapšilla kieltä. Tietyšti, kaikki kašvattajat šuatih tietyä äijän uutta ta voijah nyt käyttyä uušie tietoja omašša työššä.
Kilpailu oli juattu kolmeh ošah. Šen kolmaš oša piettih Petroskoin šuomelais-ugrilaisešša Lumikello-päiväkojissa 27.–28. šulakuuta. Kašvattajat iče valittih aiheita tehtävie varoin. Enšimmäisenä päivänä kilpailijien piti esittyä omie taitoja harjottelušša lapšien kera. A viimesenä kilpailupäivänä ošallistujat piettih muasteri-oppija: kahenkymmenen minuutin aikana kašvattajien piti esittyä omua työkokemušta, ruavon keinoja ta metodija. Vierahat, kašvattajat ta opaštajat oltih lapšien rooliloissa.
Arvoštelijajoukon piälikkö Jelena Makarova on varma, jotta tämän nominatijon kilpailijilla on vaikiempi, mitä toisilla, šentäh kun heijän pitäy esiintyö kanšallisella kielellä.
– Šiinä on kilpailun erikoisuš. Tietyšti nämä kilpailijat jo voitettih, ka myö kuiteski valičemma heistä parahan, muhiu Jelena Makarova.
Vuuvven 2015 paraš kašvattaja -kilpailun Kašvattaja, kumpasella on ruato-oikeuš opaštua muamonkieltä -nominatijon tulokšet ilmotettih 28. šulakuuta Petroskoin taitehkoulušša Vuuvven 2015 paraš opaštaja -kilpailun juhlaseremonijan aikana.
Arvoštelijien piätökšen mukah, kilpailun laureattiloiksi tultih Natalja Romanova Aunukšešta ta Ales’a Anušenkova Šoutjärveštä. Kilpailun voittajakši piäsi Petroskoin Lumikello-päiväkojin kašvattaja Mirja Hotejeva.
Viime vuotena järješšettih Muamonkielen paraš opaštaja -nominatijo, kumpani kuuluu Vuuvven paraš opaštaja -kilpailuh. Tänä vuotena šiih ilmottautu kakši opaštajua, ka hyö ei piäšty kilpailuh. Nyt šuunnitelmissa on vuorotella päiväkojin ta koulun muamonkielen opaštajien nominatijuo.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat