Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mainehen junan runoja

Mainehen junan toini pyšäkeh oli Belomorskissa. Veteraanija otettih vaštah leivällä-šuolalla.

Mainehen juna läksi Petroskoin rautatieašemalta omah matkah Karjalan kaupunkija pitin 4. oraškuuta. Kolmen päivän aikana erikoisjuna kävi kuuvvešša kaupunkissa. Ainutluatusešta projektista, kumpani on omissettu Šuuren Voiton 70-vuotispäivällä, kerrottih KT:n Kulttuuriministerijön lehistötilaisuošša.
Mainehen junan matkuajina oltih tašavallan kulttuurilaitokšien ruatajat, Okt’abr’skaja-rautatien Petroskoin toimiston spesialistit, omatoimiset luomiskollektiivit, luomiskolledžien opaštujat. Kaupunkiloissa, kumpaset liityttih projektih, oli esitetty kolme Šuurella Isänmuallisella šovalla omissettuo ohjelmua. Kanšallisien kulttuurien keškuš näytti Karjalan rintaman runoja -ohjelman, KT:n lapšien kirjašton toimittajat järješšettih interaktiivisen Aikojen yhteyš ei katkie -patriottisen pelin, Premjer-kulttuurikeškuš valmisti Ihmini šovašša -kinoesitelmän. Šen lisäkši ihmiset voitih tuttavuštuo kirjanäyttelyh ta šotadokumenttiloih.
– Myö olemma hyvillänä, jotta kulttuuriruatajien ta rautatieläisien šuunnitelmat yhissyttih, niin šynty heti monta mukavua projektie, korošti kulttuuriministeri Jelena Bogdanova lehistötilaisuošša. – Tämä aktijo on järješšetty enšimmäistä kertua. Šen alkuhpanijana on Kanšallisien kulttuurien keškuš, a Kulttuuriministerijö ta Venäläiset rautatiet -yhissyš annettih järješšyš- ta finanssiapuo. Šamoin meijän idejua kannatettih Karjalan kaupunkiloissaki. Kaikkih esitykših, näyttelyih, interaktiivisih ohjelmih kaupunkilaisilla on ilmani piäšy. Niitä šuahah nähä tuhannet ihmiset, šuurin ošin lapšet ta veteranit.
Mainehen juna ohjelmineh vieraili 4. oraškuuta Kemissä ta Belomorskissa, šeuruavana päivänä še kävi Segežašša ta Karhumäješšä, a 6. oraškuuta juna oli Sortavalašša ta Šuojärveššä. Huomenekšella 7. oraškuuta Mainehen juna myöšty Petroskoih.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat