Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

KARJALAZET AMERIKAS: kymmene päiviä enne nägemättömiä da ovvostomattomua

Gostis musul’manoilluo. Muhammed da Lina Abuadas gostitettih meidy omas kafees. Lina pidäy arabikielen kerhuo da opastau vaččutansiloih.

Ei kai ilmat olla ikkunas

“Ei kai kalat ole kattilas. Ei kai ilmat ole ikkunas...”, pajattau meigäläine rokkari Santtu Karhu Kehnon kegälehen oza -pajos. Muga vellin ongi. Uskuot libo älgiä, rahvas rukat, ga keviän algupuolel meil viijei Karjalaspäi puutui kävvä ... kraisvietul – Amerikkah! Šuorivuimmo tyhjän ruadajes rouno, ku lähäzeh kyläh, iče emmo suannuh ni uskuo. Yhtelläh kävvä puutui todeh. Kontit selläs, amerikkalazet viizat käzis, seiččei lendokonehmatkua yhteh mittah – hattulit meil matkuniekoil lekuttih aiga lujah! Atlantiekku andoihes aiga ruttoh da vesselästi  L’ufthansa – nemčoin raviel lendokonehfirman vuoh. Koneh ku laivu, valdumeri ku lambi... Frankfurt, Čikago, Vašington... Valgei taloi, Kapitoulien mägyriččy, Amerikan iččenäžyön merkipačas – Vällyön Statui. Kai net puutui nähtä...

Open world – avvonaine muailmu

Enämbi jo kuudu aigua meni loittozes Amerikaspäi tulduu, ga yhtelläh mieli nikui ei kaldavunnuh tiedokonehen näppäimihpäi. Moizet syvät elämykset, enne tiedämättömät. Meidy, karjalastu, oli joukos nelli: tämän kirjuttai, sit vuokkiniemeläine Ol’ga Karlova – Petroskoin yliopiston dotsentu, Helsingin yliopiston doktorantu, kondupohjalaine Aleksei Tsikarev – Nuori Karjala -organizatsien johtokundah kuului da minun omamualaine, vieljärveläine Nadežda Stafejeva – Vieljärven ikkunat -lehten piätoimittai da kylän aktivistu...

Amerikkalazet ollah šuutkakas rahvas

“Myö pläšimmö kruugas ymbäri da maltammo vai toiči ovvostella. Se Samaine istuu vaikkaine kruugan keskikohtas da tiedäy kaiken...”  Net oldih ezmäzet sanat, kudamat puututtih silmih tämän kirjutuksen algajes, mustohpanobumuagoi šelailtes. Niidygi toinah pien piäsanoinnu Amerikkah čökeltyhyy...

Valgiet da mustat – omačottaine ero

Rungan da nahkan väri on tärgei kohtu. Ei kanzalližus. Hozi mustien da valgieloin oigevukset oijendettih jo puolisadua vuottu tagaperin, roduvigua oleskendelou. Vašingtonas puolet rahvahis ollah mustat, hozi kogo Amerikas 80% ollah valgiet rahvas. Yhtelläh mustiemizillehpäi mua on, iče huomatah...

Heil ei ole kul’tuuruministerstvua

Amerikas nagretah ku heil ei ole bohattua perindöllisty kul’tuurua. Pop-kul’tuuru da sportu ollah heijän virralline kul’tuuru. Kai midä on ymbäri – on meijän kul’tuuri. “Mei ei ole kul’tuuruministerstvua da kanonoi, meil opastetah suamah tiedoloi da kehittämäh  tehnolougieloi”, Braun mainičči. Istourii on ku kiviruopas, hänen mugah. Školis ei opasteta mihtahto yhteh oigieh, standartoin mugah. Kul’tuuru ei ole mitah profiili, kudamua pidäy ihailla da ylendellä. Se on syömizis-juomizis, ristikanzan sovis, eländykohtas, paginluavus. Amirikkalaine naine huondeksel nostuu juobi suuren stokanan koka-kolua jiänke. Meil se on kummu, keroih tartuju, a hänen vačal da mielel ‒ hyvä. Pertih tulduu äijät amerikkalazet ei heitetä jallačiloi, a pertis sentäh on puhtas...

Jatkuu

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat