Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kulttuurien festivali onnistu

Šuomelais-ugrilaisien rahvahien kulttuurin festivalin šuurena vierahana oli Mordovijan valtijonyliopiston Gaigi Moro -yhtyveh Saranskin muotiteatterin kera. // Kuva: Ol’ga Smotrova

Viime netälillä Petroskoissa oli pietty Šuomelais-ugrilaisien rahvahien kulttuurin festivali. Tämä tapahtuma oli yhissetty Šuomelais-ugrilaisien yliopistojen assossiatijon issunnon kera, kumpani niise oli pietty Karjalan Tašavallan piäkaupunkissa.
Kulttuurifestivali oli järješšetty federalisen ohjelman mukah, kumpani on šuunnattu eri šuomelais-ugrilaisilla alovehilla eläjien opaštujien yhteistyön kehittämiseh. Festivalin pitämiseh oli šuatu tukie Venäjän Federatijon opetušministerijöltä. Järještäjien šuunnitelmissa on festivalin popularisointi ta ošallistujien miärän lisyämini.
Kolmen päivän aikana omua luomistyötä esitettih lapšien ta nuorien musiikki- ta lauluryhmät Karjalan ta Mordovijan tašavalloista. Šen lisäkši tapahtumah ošallissuttih jo kokenuot artistat, kumpaset mielelläh autetah nuorie ta annettih heilä hyvie neuvoja esiintämisen ieššä.
Kaikkieštah festivalih ošallistu 12 luovua yhtyvehtä. Niijen joukošša ollah Toive, Karjala, Kulkuset, Vesläžed, Kruuga, Kantele, Istoki ta muut yhtyvehet. Šuurena vierahana oli Mordovijan valtijonyliopiston Gaigi Moro -yhtyveh Saranskin muotiteatterin kera. Festivalin piäjärještäjät KT:n puolešta oltih Petroskoin valtijonyliopisto ta Toive rahvahanmusiikin ryhmä.
– Festivalin piätarkotukšena on noštua nuorison kiinnoššušta šuomelais-ugrilaisien kulttuurih šekä vaihtua kulttuuri- ta opetuškokemušta. Šemmosilla festivaliloilla on hyvä mahollisuš tutuštuo toisih luomisryhmih. Artistat eri ryhmistä aina mielelläh kerrotah omašta ruavošta, omista näkökulmista luomistyöh ta ečitäh uušie yhteistyökeinoja.  Šen lisäkši aina on mukava löytyä eroja ta šamoja piirtehie šuomelais-ugrilaisien rahvahien kulttuurissa, kerto Toive-yhtyvehen ošallistuja Sergei Minvalejev.    
– Ajattelen, jotta festivali onnistu. Joka kentällä, missä yhtyvehet esiinnyttih, oli aina äijän rahvašta. Toivon, jotta näkeyvymmä kaikkien artistojen kera vielä kerran, lisäsi Sergei Minvalejev.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat