Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nykykoulu eläy uušien standarttien mukah

Koululaiset, kumpaset opitah karjalan, vepšän ta šuomen kielie, ruvetah opaštumah uušien opaššušohjelmien mukah. // Kuva: Ol’ga Smotrova

Kokoukšen alušša KT:n opaššušministeri Aleksandr Morozov kerto neuvošton iellisien issuntojen piätökšien täyttämiseštä. Niin, ministeri laušu, jotta tämän vuuvven 7.–11. kešäkuuta Onego-matkailukeškukšešša järješšetäh etnokulttuurileiri. Še on tarkotettu 8.–10. luokkien nerokkahilla koululaisilla, kumpaset opitah kanšalliskielijä. Leirin ohjelman puittehissa opaštujat käyväh Petroskoin eri musejoih ta mukavih paikkoih, šekä Periodika-kuštantamoh. Tällä hetkellä etnokulttuurileirin järještäjät šuatih 35 hakemušta Karjalan šeiččemeštä piiristä.
– Leirin pitoaika ei ole šattumalta valittu. Še alkau Karjalan tašavallan päivän uattona ta loppuu Venäjän päivän uattona. Še on hyvin merkillistä, korošti Morozov ta kučču kaikkie keräytynyitä opaštajie tulla tuttavuštumah leirin toimintah ta lapših.
Šamoin karjalan, vepšän ta šuomen kielen opaštamista kannattajan neuvošton issunnošša esitettih uušie karjalan kielen oppikirjoja. Uušien opaššušstandarttijen mukah kanšallisien kielien oppikirjojen luatimisešša käytetäh nyt yhtenäistä mallie: rakennukšen mukah oppikirjat nyt ollah šamanmoisie.
Petroskoin Šuomelais-ugrilaisen koulun opaštaja Jelena Pankratjeva kerto omašta vašta ilmeštynyöštä 5. luokan karjalan kielen vienankarjalan murtehen oppikirjašta. Šitä ennein Pankratjeva jo luati 1.–4. luokkien oppikirjat ta nyt hiän valmistau 6. luokan oppikirja. Jelena Viktorovnan šanojen mukah nyt, konša hyväkšyttih uuvvet opaššušstandartit, oppikirjojen uuši linja tuli tarpehekši.
– Uuvven oppikirjan teemat on šamat, kuin iellisissä oppikirjoissa, ka tietyšti šanašto on levinnyn, šelvitti Pankratjeva. – Joka tunnin lopušša on šopiva karjalaini šananlašku šekä koululaisilla on esitetty starina kotilukuo varoin.
Uuvven vienankarjalan oppikirjan painošmiärä on 200 kapalehta. Šitä jo testattih Kalevalašša ta Jyškyjärveššä, opaštajat tarkissettih virheitä ta šitä, mitein lapšet omakšuttih materialie.
Neuvošton issunnon lopušša opaššušministeri Morozov kerto šuunnitelmista vuuvven 2015 toisekši puolekši.
– Myö toivomma, jotta tänä vuotena ilmeššytäh uuvvet 5. luokan vepšän kielen ta 6. luokan karjalan kielen vienankarjalan murtehen oppikirjat šekä kakši kokoelmua. Yheššä kokoelmašša tulou ainehistuo karjalan, vepšän ta šuomen kielellä päiväkotija varoin ta toisešša ainehisto šuomen kielellä peruškouluo varoin.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat