Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Rastavu Alavozen kyläs

Volhvoi suvaijah kaikin, heil on tavvet reput lahjua, “Paimoi” (Miša Filippov) sai lahjat Rastavanaigu -kerdomuksien kilvas voitandas. Häi kirjutti kerdomuksen “Jumal ainos rinnal”. Volhvat jo roittihes tavallizikse da vältämättömikse Rastavan pruazniekoi // Kuva: Valentina Libertsova

Seiččemenden kerran Alavozen školas piettih suuri lapsien Rastavan pruazniekku, varustettu yhtes Spuasan Käzitäluajitun obrazan kirikön prihodan uskovazienke. Net nelländen kluasan opastujat, kuduat enzimäzenny varustettih pieni konsertaine oman enziopastajan N. A. Kuzminanke da ozutettih pikkarazes kirjaston pertis, nygöi jo kazvettih 11. kluassassah. Toinah nengozet tävvet brihat da neidizet jo ei muga  rakkahal varusteta nengozii lapsien pidoloi? Ga onnuako ei, sentäh gu vuozi vuvvel kirikön prihodah da pravoslavnoloih pruazniekkoih yhtytäh enimytteh perehinneh. Sevoittaret Miša Filippov da Vas’a Antipin joga Pyhiäpäiviä avvutetah Boris-papil altaris, sit täs Rastavan ozutelmas hyö nerokkahasti vie yhten altarniekan Semoi R’appijevan kel ezitettih paimoloin roulit. Miša viegi ehti lopul talvikuudu kirjuttua Rastavan aijan kerdomuksen “Jumal on ainos rinnal” da voittua literatuurukilvas. Hänen Nast’oi-sizären poigu Žen’a Slesarev eläy da opastuu Petroskois, ga talvilomakse buaballuo kyläh tulduu ei voinnuh istuo joute – sežo kirjutti oman Rastavanajan suarnan da opastui ezitykseh niškoi jänöin roulin. Se pereh puaksuh kävyy kirikköh, a vahnin Natalja Aleksandrovna Filippova on enimien prihodan dieloloin ohjuaju da alalline klierosan pajattai. Iče toiči tottu sanou: hänen malittuloin väil vie pyzyy salbuamata meijän paikalline liekarialoveh...

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat