Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vierissän kylpömisen šalaisuš

Jortano šijoutu niin, jotta kylpijät kierrettih avantuo, laškeuvuttih veteh ta nouštih pois avannošta ristih päin, kulkuveh oli järješšetty pyöryä myöten. // Kuva: Olga Smotrova

Tämä vuotena Petroskoissa Vierissän kylpömini oli pietty pruasniekkapäivänä 19. pakkaiskuuta 12.00–20.00 Moskovskajakavun ta Varkautenkavun välillä. Jortano šijoutu niin, jotta kylpijät kierrettih avantuo, laškeuvuttih veteh ta nouštih pois avannošta ristih päin, kulkuveh oli järješšetty pyöryä myöten. Jortano oli pyhitetty ennein kylpömistä, jotta ihmiset ei ois kylmetty. Kylpömisen jälkeh kaikki halukkahat voitih lämmitteliytyö ta juuvva čäijyö Viktorija-talvikylvennän klubissa, kumpani on avannon lähellä.
On olomašša erilaisie mielijä, pitäykö kylpie avannošša vain ei? Erityisešti ihmisien, kumpaset ei ole konšana ennein talvella kylvetty. Monet ušotah, jotta pyhä vesi ei tuo mitänä vahinkuo, toiset varatah viluštuo. Tietyšti, on olomašša šemmosie tautija, konša kylpömini kylmäššä veješšä on täyšin kielletty.
Onnakko, još ihmini piätti kylpie Vierissän aikana, niin, tietyšti, pitäy etukäteh kunnolla valmistautuo šiih. Parempi on alottua hualiella vejellä valelomisešta kylpyhuonehešša, päivä päivältä luatie vesi kylmemmäkši, ta niin šiih šuate kuni elimistö tottuu keštämäh jiäkylmyä vettä. Alottelijien ei kannata kylpie, još vesi on vilumpi kymmentä aštetta. Ennein kylpömistä pitäy hyväsisti šyyvvä (kylläni elimistö paremmin šäilyttäy lämpyö), ei pie juuvva alkoholie.
Veteh ei šua männä oikein ruttoh eikä oikein hil’l’ah. Veješšä ei šua olla enempyä kymmentä minuuttie. Kylpömisen jälkeh parempi on kiäriytyö šuureh pyyheliinah. Ei tarviče hieruo nahkua šillä, šentäh kun še pahoin vaikuttau nahkan kuntoh. Šiitä pitäy ruttoh männä lämpimäh paikkah ta juuvva kuumua vettä tahi čaijyö.
Kylpömini avannošša, erityisešti šemmosen šuuren pruasniekan aikana, antau hyvyä mieltä, uušie vaikutelmie, šuurta tarmuo, onnakko aina pitäy muistua omašta tervehyöštä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat