Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šeiččemen mal’l’ua, šeiččemen lusikkua

Näytelmän lopušša näyttelijät noššettih kaččojien eteh Vuokkiniemen šotaveteranien valokuvat.

Šuuren Voiton merkkipäivällä omissettu näytelmä oikein liikuttavašti ta kirkkahašti kerto tuhanšien venäläisien naisien tragedijašta – hyö kavotettih kauhiešša šovašša omie armahie miehie ta poikie.
Vilpittömät ta täyšišiämelliset tuntehet šiirryttih artistoista kaččojih ta pakotettih heitä pahekšie ta olla myötämielisinä, nakrua ta itkie. A konša spektaklin lopušša melkein koko lava täyty omakyläläisien šotaveteranien valokuvilla, niin kaikki kaččojat nouštih yheššä innošša ta laulettih näyttelijien kera.
Tietyšti, eräš voit šanuo, jotta omatoimisien artistojen näyttelijätaiteh ei ole idealini, ka še ei ole tärkietä. Tärkietä on še, jotta spektakli ei jättän kenkänä välinpitämättömäkši. Še pakotti uškuo ta ošallistuo toisien mieleh šekä muissutti, jotta pitäy olla ylpeinä meijän rahvahan šuuruošta, kumpani kešti kauhien šovan.  
Mie en rupie kertomah näytelmän ei kovin mutkikašta juonie, ka tahon laušuo spektaklin kaikkie ošallistujie: Raisa F’odorova ta L’udmila Rengvist, Svetlana Lep’oškina ta Antonina Karlova, Lilija Veselova ta Ol’ga Remšu, Ol’ga Pekšujeva ta L’ubov’ Timušova, Oles’a Karhu ta Anna Kasjanova, Arkadi Veselov. Spektaklin ohjuajana ta lavaštajana on Tatjana Grebzde, kumpaista autto Tatjana Stepanova.
Pitäy mainita, jotta še on jo toini näytelmä, kumpasen lavašti Tatjana tänä vuotena Vuokkiniemeššä. Lapšilla tarkotettuh Šuojeluesineh, šäilytä meijän onni -musiikkinäytelmäh karjalaisien ta vepšäläisien starinojen mukah ošallissuttih kuin aikuhiset omatoimiset artistat, niin ni koulun opaštujat.
Niin jotta kulttuuri- ta henkelliset tapahtumat ei olla harvinaisie vanhašša karjalaisešša kyläššä, kumpani kuuluu Koštamukšen kaupunkin piirih.
Oraškuun 29. päivänä Kulttuuriruatajan päivän ohjelman puittehissa vuokkiniemeläiset artistat esitetäh Šeiččemen mal’l’ua, šeiččemen lusikkua -näytelmän Koštamukšen Kulttuuri- ta musejokeškukšešša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat