Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uuši peli – paraš lahja kalevalalaisilla

Kalevalalaiset innolla otettih ošua uuteh Partisanien poluilla -pelih.

Kalevalan KALEVALATALO-etnokeškukšella viime vuosina on ollun ylen aktiivini ašema Kalevalan kulttuurielämäššä. Keškukšen ruatajat järješšetäh erilaisie tilaisukšie, kumpaset tuttavuššutetah Kalevalan eläjie kotikylän istorijah ta kulttuurih.
Näin, 15. oraškuuta Kalevalatalon ruatajat piettih uuvven Partisanien poluilla -monitoimipelin. Peli oli järješšetty Musejoyö -aktijon rajoissa ta Šuuren Voiton 70 -vuotispäivän kunnivokši.
Piätinččä-iltana Kalevalan aktiviiviset ihmiset keräyvyttih etnokeškukšen luokše. Näin järješty kahekšan joukkuo, kumpasih kuuluttih Kalevalan piirin ta piirikeškukšen hallinnon, šairalan, Aurinko-sosialikeškukšen, Kalevalan kaupan ta päiväkotien numero 2. ta 3. ruatajat.
Jokahisen joukon piti kekšie ičellä nimi ta kertuo omat tervehyššanat. Šiitä heilä annettih matkalista ta kartta ta hyö lähettih ”partisanien matoilla” eččimäh šeikkailuja.
Peli kešti kakši tuntie, ka noin lyhyöššä ajaššaki jokahini ošallistuja kerkisi tuntie iččieh partisanina. Joukot tutuššuttih Uhtuon šuunnalla -musejonäyttelyh, kirjutettih kirjasen rintamalta tulovaisuuteh, arvattih šanarissikkoja, ošallissutih ”šotataisteluh” ta šuatih mitalija. Partisanit rohkiešti käytih läpi ”miinapeltuo” ta luajittih miinoja vuarattomiksi ta još kennih joukon partisaniloista huavottu, niin šotatovarissat ruttošeh pantih šitiet ta pelaššettih tovarissan elämän. Kun kaikki tehtävät oli šuoritettu, partisanit opaššuttih laulamah šotalauluja.
Kun kaikki pelijakšot oli käyty läpi pelin ošallistujat keräyvytih ropivolla, maisseltih paissettuja potakkoja luukon ta rašvan kera, juotih čäijyö, luvettih omie kirjasie rintamalta, laulettih lauluja, kerrottih vaikutelmieh, onniteltih toini toistah Voitonpäivällä! Kaikki ošallistujat šuatih pelin ošallištumistovissukšet.
Pelin järještäjät oltih tyytyväiset, kun pitoh keräyty niin äijän ošallistujie ta kaikki mäni hyvin, a ošallistujat kiitettih järještäjie mukavašta pelistä ta hyväštä mielialašta, kumpani valtasi pruasniekkaillalla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat