Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lapšien toivehkaupunki

Juhlakonsertissa lavalla tanššittih nuoret muamot lapšieh kera // Kuva: Maikki Spicina

Kevyän viimesenä päivänä Kirovin aukijo muuttu värikkähäkši lapšien kaupunkiksi, missä pienoset kilpailtih, opaššuttih piiruštamah, paistamah keitinpiiraita ta noušomah ”kallivoja”.

Miun toivehen kaupunki -festivali jo viijettä kertua piettih Petroskoissa. Lapšien pruasniekka järješšetäh kanšainvälisen Kaupunkit, kumpaset ollah hyväluatuset lapšiloih -liikkehen puittehissa. Festivalih ošallissuttih kuin petroskoilaiset, niin ni piäkaupunkin vierahat: šiih tuli Oneganiemen, Priäžän, Aunukšen, Karhumäjen ta tašavallan toisien piirien etuštajie.

Päivän aikana lapšet ta heijän vanhemmat juhlapiirissä šuatih tuttavuštuo niih järještöih, kunne voit tulla lapšen kera. Kulttuurijärještöjen etuštajat kerrottih omista kerhoista ta esitettih omie ohjelmie.

Luomisfestivalin alušša taivahah piäššettih tuhanšie ilmapalloja. Juhlan aikana Kirovin aukijolla ruato heti monta kenttyä. Järještäjät valmissettih urheiluohjelmua ta kilpailuja, laulun, tanššin ta piiruššukšen muasteri-oppija, arpajaisie ta interaktiivisie pelijä. Festivalin vierahat voitih tutuštuo Petroskoin istorijah, ošallistuo polkupyöräkilpailuih, kuulla Karjalan kanšojen eri kielijä Kanšallisella kävelykujalla, mitata voimie Pohatterien kujalla, tutuštuo tulipalomiehen ammattih ta käsityömuasterien tuotantoh.

Piälavalla piettih lapšien luomiskollektiivien konsertti. Šiih ošallissuttih musiikki- ta tanšširyhmät, urheilujoukot. Konsertin kaikista liikuttavimpana esitykšenä oli nuorien muamojen tanšši. Naiset pyörittih lavalla yheššä omien pienien lapšien kera, kumpaset issuttih erikoisissa kenguru-reppuloissa.

Festivalin lopušša onniteltih 17 perehtä, kumpasissa viime vuotena šynty kakši tahi kolme lašta. Niistä kolme perehtä tuli Karjalan Meliotativni- ta Matrosi -pos’olkoista šekä Priäžän kyläštä. Karjalan tašavallan Lapšien oikeukšista vaštuaja Oksana Staršova myönti lahjoja lapšilla ta heijän vanhemmilla.

 

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat