Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lapšuš piikkilankan takana

Galina San’kon Fašismin vankit –valokuva on tunnettu koko muajilmašša.

Oraškuun lopušša Kalevala-kinoteatterin šuurešša šališša kaikilla halukkahilla oli järješšetty Lapšuš piikkilankan takana -filmin esittely. Šalih keräyty äijän nuorie ihmisie, niijen joukošša oltih koulujen ta yliopiston opaštujat, toimehpivon järještäjät ta tietyšti filmit piäšankarit.
Lapšuš piikkilankan takana -filmi on Petroskoin valtijonyliopiston opaštujien šuuri ruato. Šuurina auttajina täššä työššä oltih valtijonyliopiston opaštujien ammattiliitto, tieto- ta opetuškeškuš, kumpani hoitau Toisen muajilmanšovan aikana fašistileirilöih joutunuijen alaikäsien lapšien proplemie Europan pohjosen ta Karjalan liiton alovehilla. Filmi on tarkotettu eri-ikäsillä kaččojilla, šitä voit käyttyä opetušpatriottisena ohjelmana. Filmin ennakkoesityš oli pietty 6. oraškuuta Petroskoin valtijonyliopistošša. Filmi keštäy 40 minuuttie.   
Monien kuukaušien aikana yliopiston opaštujat tavattih keškityšleirien vankien kera, kerättih tietoja ta muisselmie elämäštä šovan aikana keškityšleirilöissä, kačottih vankien kera valokuvie. Täštä yhtehisešta ruavošta šynty tämä filmi. Filmin ohjuajien ta toimittajien šanojen mukah oli kerätty niin äijän ainehistuo, jotta valtava oša jäi šen ulkopuolella. Šuunnitelmissa on julkaissa tämä ainehisto eri opetuštoimistoloissa.
Yksi filmin šankariloista ta keškityšleirin vankiloista on Klavdija Aleksandrovna N’uppijeva. Hänet muijen lapšien joukošša oli kuvattu Galina San’kon muajilmantunnetušša Fašismin vankit -valokuvašša. Valokuva oli luajittu 28. kešäkuuta vuotena 1944, Petroskoin keškityšleirissä nro 5, kaupunkin vapautamisen aikana.
Valeri Timofejevič F’odorov lapšena joutu keškityšleirih nro 6, Perevalka-kaupunkin ošašša. Hänen šanojen mukah tiälä elettih noin 3,5 tuhatta vankie. Valeri Timofejevič muistau, jotta päiväššä jokahisella ihmisellä annettih vain yksi lusikka jauhuo. Kaikki oikein vuotettih kevättä, konša šai šyyvvä vihreitä lehtivarsija. Lapšuon parahana herkkuna oltih pienet letut perunan kuoriloista.  
Filmin jälkeh nuoret kaččojat (niitä oli šuurin oša) ei tahottu piäštyä filmin šankarija ta vielä kotvan aikua räpytettih heilä šeisuol’l’ah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat