Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#22 (1262)


 • #22(1262) | NuorisoUljana Tikkanen
  Oraškuun viimesenä päivänä Petroskoissa piettih šuuri RAZ SBOR -aktijo.

 • #22(1262) | Kylän elämäNadežda Vasiljeva
  Oraškuušša Jyškyjärven kulttuuritalo kärši tulipalošta, nyt kyläläiset kunnoššetah kulttuurilaitokšen tiloja.

 • #22(1262) | Alina Čuburova
  Yhekši päiväkši Sortavalašta tuli Karjalan piäkaupunki.

 • #22(1262) | PeriodikaMarija Kirillova
  Karjalan tašavallan 95-vuotispäivän juhlašša Sortavalašša taitehen ta kulttuurin ruatajilla oli myönnetty Sampo-palkinto. Kipinä-kuukaušilehen kollektiivi piäsi palkinnon laureattijen lukuh.

 • #22(1262) | Opastus   Ol'ga Dubitskaja
  Petroskoin valdivonyliopistos 2. kezäkuudu oli järjestetty press-tuuru. Se oli jo toine tämän jyttyine. Sen aigah oli vastavus Petroskoin valdivonyliopiston rektoranke – Anatolii Voronin vastai žurnalistoin kyzymyksih. Sit oli tuttavusmatku yliopiston mediakeskukseh, sen jälles – pagin ”U.M.N.I.K.” -kilvan voittajienke da lopukse – ekskursii vaste kohendettuh yliopiston yhteseländykodih.

 • #22(1262) | Mielenvaldu   Akilan Iivan
  Karjalazien identitiettizen duumaičendutavan jiävittäi.

 • #22(1262) | HeimovelletNatalja Antonova
  Jatkan omua virty Amerikan kevätmatkah nähte, Open World-programman hantuzis suannuttu. Kandurahvahat – oli se piälimäine linju, kudai ezmästy kerdua elaijas pani ajattelemah erästy dieluo. Midä ehki on yhtehisty eri kontinentoil eläjil karjalazil da indeitsoil? A vot! Emmo ole kapitalistoi. Täs hyvin tietäh čeroki-indeitsat, kudamilluo meil, karjalazil, puutui kävvä päiväčelleh.

 • #22(1262) | MatkustamineJelena Ruppijeva
  Rahvahan kul’tuurah kiinnostunnuzile se käyndykerdu jiäy hätkekse mustoh.
Partn`ourat