Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Auttua koko muajilmalla

Jyškyjärveläini rahvaš on šanallahšuaja, ruataja ta asiekaš. Jo tulipalon päivänä hyö piätettih kunnoštua oma Kulttuuritalo, vet šen šeinät jiätih paikoillah. // Kuva: Kuvat otettu vk.com/juskozero -nettišivuilta

Illalla 8. oraškuuta Kalevalan piirin Jyškyjärveh tuli hätä: šytty kylän Kulttuuritalo. Vielä iellisenä päivänä šielä piettih šuuri pruasniekkakonsertti, kumpaseh kučuttih kylän veteranija ta onniteltih heitä Voiton päivällä. Kaikki näytti hyvältä ta rauhalliselta.
Nyt pätövät elimet šelvitetäh tulipalon šyitä ta vahinkon šuurutta. A mie tahon kertuo šiitä, jotta hätä koški melkein kaikkie kyläläisie. Paikallini klubi oli hyvin šuosittu jyškyjärveläisillä. Hyö tykättih keräytyö Kulttuuritalon šeinissä, järještyä kulttuurilaitokšešša eri toimehpitoja.
Tulipalon enšimmäisistä minuuttiloista alkuan kylän eläjät kapšahuttih pelaštamah rakennušta. Jo ennein tulipalojoukon tuluo, kumpani ruttoh ajo Boroivoin pos’olkašta, hyö alotettih šammuttua tulta: järještäyvyttih rivih ta annettih toini toisella šankkoja vejen kera. Myöhemmin kyläläiset šanottih, jotta še oli šemmoni ”jyškyjärveläini tulipaloauto”.
Koko kylän voimin, yheššä tulipalomiehien kera Kulttuuritalon rakennukšen onnistu pelaštua, ka šen šisätilat ylen käršittih. Onnekši tuli ei košken kankašpuita – kylän Käsityöammattien keškukšen šyväintä.
Jyškyjärveläini rahvaš on šanallahšuaja, ruataja ta asiekaš. Jo tulipalon päivänä hyö piätettih kunnoštua oma Kulttuuritalo, vet šen šeinät jiätih paikoillah. Ta jo 11. oraškuuta kyläläiset keräyvyttih supotniekkah.
Ruato piäsi kiehumah. Jo oraškuun 16. päiväkši oli luajittu hyvin äijän: kačontašalissa kokonah kisottih pois luan ta šeinien vuorauš, a Kulttuuritalon toiset tilat valmissettih mualuamis- ta liimuamistöih. Lujah šatieh ta kovah tuuleh kaččomatta miehet vaihettih šihverin katon ošalla, kumpani kärši tulipalošta.
Työtä on vielä hyvin äijän. Lähiaikana pitäy alottua ikkunojen remonttityöt, kumpaset tulipalon aikana oltih rikottu melkein kokonah.
Vielä on aikaista šanuo, konša Jyškyjärven kulttuuritalo avuau ovet vierahilla. Ka jyškyjärveläiset ollah varmah, jotta še aika ehottomašti tulou.
Jyškyjärven kulttuuritalon kunnoštamistöistä voitta lukie vk.com/juskozero -ryhmän uutisissa. Šamoin šielä on painettu hyvänluajinta tilin rekvisiitit.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat