Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kipinä šai Sampo-palkinnon

Kipinän piätoimittaja Oksana Čurigina šai Sampo-palkinnon laureatin diplomin Karjalan piämiehen Aleksandr Hudilaisen käsistä. // Kuva: Galina Baburova

Sampo-palkinto myönnetäh taitehen ta kulttuurin ruatajilla šuavutukšista ammattimeštaruon alalla.
Kipinä-lehellä palkinto oli myönnetty erikoisešta panokšešta Karjalan tašavallan kanšallisen kulttuurin šäilyttämiseh ta kehittämiseh. Palkintoseremonija oli järješšetty 6. kešäkuuta Karjalan tašavallan 95-vuotispäivän juhlašša Sortavalan kaupunkissa. Kipinän piätoimittaja Oksana Čurigina šai Sampo-palkinnon laureatin diplomin Karjalan piämiehen Aleksandr Hudilaisen käsistä.
Lapšien kirjallisuš-taitehellini Kipinä-kuukaušilehti on tarkotettu päiväkotien kašvattajilla, koululaisilla šekä Karjalan opaššušlaitokšilla – kaikilla, ken tutkiu kanšallisie kielijä ta ketä kiinnoštau oman šeuvun istorija. Kipinän piätarkotukšena on lapšien kiinnoštamini kanšallisih kielih, Karjalan kirjallisuoh, kulttuurih ta istorijah. Lehti oli peruššettu vuotena 1986 tunnetun karjalaisen kirjailijan Juakko Rugojevin alottehešta. Vuuvven 2011 alušta Kipinä-lehti ilmeštyy šuomen, karjalan ta vepšän kielillä erikoisina julkaisuina.
Kipinän toimituškunta matkuštau Karjalan eri paikkoih, järještäy tapuamisie lukijien kera, mainoš- ta šivissyšaktijoja, arpajaisie. Toimittajat ečitäh uušie teemoja lehtie varoin, nuorie taiteilijie ta kirjuttajie šuomen, karjalan ta vepšän kielillä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat