Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nuoriso on puhtahuon puolešta

Kirovin aukijolla Miun toivehkaupunki -festivalin aikana oli pietty aktijo, kumpasešša lapšilla kerrottih luonnon šuojelušta ta šiitä, jotta monet ruhkat paššatah toista käyttyö varoin. // Kuva: Maikki Spicina

Petroskoin nuoriso on huolissa meijän kaupunkin, tašavallan ta muan puhtahuošta. Hyö pyytetäh kaikkie kerätä erikseh paperie, muovie, lamppuja ta patterija. Nämä materialit paššatah toiseksi käytökši, esimerkiksi käytetyštä paperista voit luatie luatikkoja, eikä šiih tarviče hakata uušie puita, a muovista – uušie muovipakettija ta pakkaukšie.
Mie olen hyvin iloni, kun meijän kaupunkissa on paikkoja, kumpasih voit työntyä paperija ta muovija, ta mielelläh ahkerašti panen erikseh paperit, muovit ta muut ruhkat. Mie työnnän ne Nuoriso-keškukšeh, kumpani šijaiččou Nevskin valtakavulla. Vielä bakkija paperie ta muovie varoin on Petroskoin kaupunkin hallinnošša, a bakkija patterija varoin on Sigma- ta Lotos Plaza -kauppakeškukšissa.
Kävellen kaupunkissa ta matkuštaen meijän mečissä mie aina otan huomijoh, jotta meijän mečäšša on äijän ruhkua. Još on mahollisuš ta aikua, niin myö yritämmä puhistua ruhkat, ka rikeneh kohta šamašša paikašša ilmeštyy uuši ruhkamäki. Ta miun himmottais, jotta myö karjalaiset huolehtisimma omašta koista, omašta muašta ta alottaisima keryämäh erikseh ruhkat, puhistua mečät, järvien ta jokien rannat ruhkista. Vet jotta muuttua muajilma, pitäy alottua ičeštä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat