Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nygyaigaine yliopisto

Yliopiston profilaktouries on “čuudo” apparuattu – pieni juaššikaine zirkalonke. Ollou ku sinul probliemua tervehyönke, liäkäri azettau tietyn programman da voimattomal pidäy vai kaččuo täh zirkaloh. Sit kiviständän heittäy. // Kuva: Ol'ga Dubitskaja

Petroskoin valdivonyliopistos 2. kezäkuudu oli järjestetty press-tuuru. Se oli jo toine tämän jyttyine. Sen aigah oli vastavus Petroskoin valdivonyliopiston rektoranke – Anatolii Voronin vastai žurnalistoin kyzymyksih. Sit oli tuttavusmatku yliopiston mediakeskukseh, sen jälles –  pagin ”U.M.N.I.K.” -kilvan voittajienke da lopukse – ekskursii vaste kohendettuh yliopiston yhteseländykodih.

Yliopisto nygöi

Petroskoin valdivonyliopisto on perustettu vuvvennu 1940. Tämä 2015 vuozi on yliopistole merkittävy, sille täydyy 75 vuottu. Nygöi Petroskoin yliopistos on kaksitostu opastanduhuonustu, teoreettine, morfolougine, laboratourine huonukset, urheilukompleksu da kymmene yhteseländykodii.

Nygöi luajitah uuttu tiedomuzeidu, terväh rodieu etnogruaffine muzei – se tuli pedagougizes akadeemiespäi. Tahtotah luadie prototipirovanien keskus, kuduas školaniekat, yliopastujat  da nuorižo voijah terväzeh projektiiruja, monistua 3D printeral da iče luadie erähii luajittavan vehkehen ozii.

‒ Tämä vuozi oli jygei, oli äijy ruaduo, äijy uuttu mieldy. Opastanduvuozi loppuu, tiijollizet projektat jatkutah. Jevroupan programman mugah on 17 projektua, sanoi Anatolii Voronin.

Tänävuon loppuu remontu yhteseländykois Gertsenan pihal. Vie tänävuon algavuu remontu endizes pedagougizen akadeemien opastanduhuonukses, kudai on Leninan prospektal. On jo valmistettu projektan laskullinen dokumentoičendu. Vuvvekse 2015 remontah on annettu 400 miljounua rubl’ua, kudualois läs 200 meni yhteseländykoin rekonstruktsieh... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat