Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Luonnon helmah puhtahan tunnon kera

Ruhka keräyty vuosittain ta nyt tuli aika neitralisoija še vahinko. // Kuva: Kuvat otettu vk.com/64parallel -nettišivuilta

Niin äijän tyytyväisie ihmisie Koštamuš–Vuokkiniemi -tiellä et niä joka päivä. Ta vieläi lapiet, haravat ta ruhkašäkit kiäššä. Onnakko juuri šemmosella hyvällä mielellä Karel’ski okatiš -virašton ruatajat ta kombinatin ošaštojen johtajat piettih Koštamuš–Vuokkiniemi -tiellä supotniekan kešäkuun alušša.
Kešäkuun viiješ päivä ei oltu šattumalta valittu toimehpituo varoin: še on Ekologin päivä. Ta aktijon Puhaš aloveh – puhaš omatunto -nimi niise kertou ičeštä.
Supotniekkah keräyty noin 70 henkie. Oša heistä jäi šiivuomah alovehta virašton hallinnollispalvelurakennukšen vierellä. A šuurin oša läksi šiivuomah Koštamuš–Vuokkiniemi -tien 3,5 kilometrin pituista pätkyä: alkuan risteykšeštä Vuokkiniemeh päin kombinatin pumppuašemah šuaten.
Ruhkua keräyty niin äijän, jotta šai vain ihmetellä, mitein še ihmisillä noušou käsi vinnata kaikkie šuorah veteh ta penšahih. Ihmiset ainuoštah omin voimin ei ois pärjätty koko työn kera ta heilä apuh tuli nellä kuormauškonehta. Trasko-laitokšen kolme KamAZie vietih ruhkat kuatopaikkah.
– Tietyšti, šemmoni šekašorto pitäy korjata, on varma piäinšeneri Aleksandr Kučin näyttäen kokonaiseh ruhkašuoho. – Kaikki tämä ruhka keräyty vuosittain ta nyt tuli aika neitralisoija še vahinko.
– Pitäy rikenempäh järještyä šemmosie supotniekkoja, lisyäy šähkömehanikko Nail’ Muhutdinov. – Koštamuš on meijän kaupunki ta kun kerran myö iče murrotamma, niin korjata niise pitäy meijän ičen. Šen lisäkši meilä on mainijo luonto ta äijän eläimie, kumpasie tietyšti häiritäh šemmoset ruhkatukut.
Kaččomatta šiih, jotta Puhaš aloveh – puhaš omatunto -aktijon aikana šiivotulta alovehelta oli viety pois šeiččemen KamAZie ruhkua, še oli vain puoli kerätyštä ruhkašta. Loput kerätyt ruhkat viijäh pois lähiaikoina.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat