Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Runokilpailun tulokšet ilmotettu

Kilpailun kaikki ošanottajat šuahah kiitoškirjaset, Galina Kravčenko šuau vieläi pienen lahjan Karjalan Rahvahan Liitolta – kupin ta kuvan.

Kaikin, ket tahottih, voitih ošallistuo tähä kilpailuh ta lukie karjalan- ta šuomenkielisie runoja šovašta, šotaveteraniloista, šovan lapšista,  šovan jälkilöistä ta Voiton päiväštä. Kilpailuh otti ošua 21 ristikanšua eri puolilta Karjalua. Hyö tallennettih iččie videjolla ta lähetettih ne videjot kilpailuh.  Kaikki videjot ollah KRL:n ryhmän šivulla, Vkontakte- sosiaaliverkošša.  
– Kipailun ošannottajat luvettih Karjalan klassikkojen - Juakko Rugojevin ta Nikolai Lainen runoja, Karjalan Rahvahan Liiton hallitukšen johtaja Natalja Vorobei kerto, – luvettih šamoin nykyaikaista runoutta – Aleksandr Volkovin, Tatjana Baranovan, Valentina Libertsovan ta Valentina Saburovan runoja. Eryähät nerokkahat ristikanšat ičeki kirjutettih šota-runoja.  Tämä kilpailu oli otettu vaštah ylen hyvin ta šiih yhyttih eri-ikähiset ihmiset. Nuorimmat ošanottajat ollah Kristina Petrova ta Arina Malahina Kotkatjärveštä. Tytöillä on vain viisi ta kuuši vuotta.  Lukijien joukošša oli äijä koululaisie ta šamoin ni aikuhista rahvašta.  Šuuret passipot kaikilla kilpailun ošanottajilla. Erikoiset kiitokšet karjalan kielen opaštajilla, ket opaššettih omie lapšie lukomah runoja oikein ta panna painon oikieh paikkah ta oikieh šanah.
Voittaja valittih koko mierolla. Rahvaš kačottih ta kuunneltih runoja ta annettih oman iänen šillä lukijalla, kumpani heilä enemmän miellytti. Voittajakši piäsi aunukšenkarjalaini Galina Kravčenko. Hiän šai 34 iäntä. Kalevalalaiset koululaiset Tatjana Bel’ajeva ta Ilja Tihonov šuatih 33 iäntä.
KRL järještäy tämänmuotosie kilpailuja jatkoššaki.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat