Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ihmiset valkeissa halattiloissa

Koštamukšen enšiapu-palvelun felššerit ta šohveri // Kuva: Anatoli Usmanov

Kešän lämpimänä päivänä kaikin onniteltih liäkärijä, terveyščikkoja, apuhoitajie, felššerijä ta liäkärihenkilökunnan toisie spesialistija. Liäkintäalan ruatajien päivyä vietetäh Venäjällä kešäkuun kolmantena pyhänäpiänä vuuvvešta 1981 alkuan.

Pruasniekkapäivänä liäkintämiehet kuullah passipošanoja entisiltä läsijiltä ta Karjalan tašavallan kaikilta eläjiltä. Heijän ammatti aina on ollun humanismin ta rehellisyön mallina. Mikänä ei ole ihmisen elämyä ta tervehyttä kallehempi, hyö toisie paremmin šen tiijetäh. Liäkintämiehie šanotah ”ihmisiksi valkeissa halattiloissa”. Tämä rahvahan antama arvonimi on šyvän kunnivoitukšen simvoli. Hyö luajitah imehtä, kun piäššetäh kipiehisie vaikeista tautiloista ta lahjotetah heilä mahollisuon elyä.

Liäkintäalan ruatajien työvuorot moničči ollah pität ta jykiet, heijän pitäy taissella ihmisen tervehyön puolešta ta oikein miärätä tauti. On kiirehtä, šatut vaipumah, hermot ei keššetä – ka aina pitäy löytyä voimie ta niitä šanoja, mit parennetah liäkkeitä paremmin.

 Onnakko rikeneh šattuu näin, jotta liäkintämiehet kuullah kiitoššanoja vain omana ammattijuhlana. Tavallisešša elämäšša meijän ihmisillä on tapana moittie kuin koko liäkärialan sistemie, šamoin ni liäkärijä. Šyyt šiih voijah olla erilaiset: ihmini ei piäššyn kirjuttautumah spesialistin luo, tahikka joutu pitälti istumah oočerissa, tahikka läsijällä miärättih viärä liäkeh. Pitäy kuitenki muistua, jotta liäkärialan ruatajat niise ollah elävät ihmiset ta šamoin ni heitä ei kaikki miellytä läsijien käyttäytymiseššä, kumpaista ušeičči on vaikie šanuo hyväkši.

Toivotamma kaikilla liäkintäalanruatajillaki tervehyttä ta uušie aikahšuantija muajilman elämän nimekši.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat