Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nadežda eläy toivošša

Nadežda Matvejeva (oik.) ruatau hoitokojissa volont’orina. Naini on varma, jotta tärkeintä hoitajan työššä on hyvä šuhtautumini hoijošša olijih. Ilmain šitä ei täššä työššä pärjyä. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Valitettavašti meijän elämä on šemmoista, jotta vuosien mittah ihmiset ei nuorruta. Ta šilloin kun vanhušaika läheštyy, ihmini alkau šelväšti tuntie, kuin erilaiset tauvit ruvetah voittamah hänen tervehyttä. Hyvä, kun šilloin viereššä ollah heimolaiset ta lähiset ihmiset, kumpaset ollah huolissah, autetah ta pietäh huolta vanhukšešta. Ka valitettavašti šattuu toisinki. Viime aikojen kiistämättömänä tosiasiena on še, jotta vanhojen yksinäisien ihmisien luku on yhä kašvan. Šilloin näijen läsijien yksinäisien ihmisien apuna voijah olla vanhojenkojit ta hoitolaitokšet. Ušiemmičči ne ollah valtijonlaitokšet, kumpaset šuahah rahotušta eri tašojen bydžettilöistä. Šemmosih vanhojenkotiloih on ylen vaikie piäššä. Kalevalan vanhojenkotiki on hyvänä esimerkkinä šiitä. Halukkahat piäššä hoitoh šemmosih vanhojenkotiloih jouvutah vuottamah paikkuah monie kuukaušie.

Valtijollisien vanhojenkotien vaihtoehtona on yksityiset hoitolaitokšet. Toisissa paikoissa ne ollah šuuremmat, a eryähissä pienemmät, kumpasissa hoijošša on vain monieš henki. Šemmoni pieni yksityini vanhojenkoti avasi oveh Kalevalašša.

Nadežda-nimini vanhojenkoti otti vaštah enšimmäsie eläjie šulakuun puolivälissä. Šiitä ajašta on männyn vašta kakši kuukautta ta vielä on liijan aikaista paissa mistänih tulokšista. Ka myö piättimä käyvä vanhojenkojissa ta omin šilmin nähä, mimmosissa oloissa vanhukšet tiälä eletäh ta ken heitä hoitau.

”Nadežda” vašta noušou jaloillah. Ennein kun hoitokoti šuatih avata, piti ratkaissa monta järještämiskyšymyštä, remonttie tilat, kerätä ta oštua tarpehelliset tavarat. Proplemoja ta vaikeukšie on vielä nytki ta niijen ratkaisomisešša voitais auttua hyvät, huolekkahat ta kiinnoštunuot ihmiset.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat