Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kyykkävehkehet joka piirih

ILVES-kyykkäjoukon stuarosta Roman Maččiev pitäy muasteri-oppie Mujejärven pos’olkašša. // Kuva: Aleksandr Pašuk

Projektin mukah ne kyykkävehkehet on annettava Karjalan piirilöih pelin kehittämisekši ta levittämisekši, ihmiset šuahah ne ilmasiksi ainaseh käyttöh.

– Täkši päiväkši muutoma kyykkäpakkauš on jo viety Karjalah, projektin johtaja Natalia Vorobei šelitti. – Myö antoma niitä niih kylih, missä kyykkä on vähän tunnettu tahi vovse tuntematoin peli, esim. Mujejärveh, Belomorskih, Kontupohjan piirin Ber'ozovka-pos'olkah. Ušomma, jotta tällä tavoin peli kehittyy Karjalan šuuremmalla alovehella, rahvaš šuau enemmän tietoja karjalaisista perintehistä ta rupieu mukavašti viettämäh aikua kyykkäkentällä.

Perehen arvot -projektin aikana KRL:n aktivistit pietäh kyykkäopaššušta Karjalan eri piirilöissä ta Petroskoissaki. Viimeni muasteri-oppi oli pietty Mujejärven pos’olkašša.

– Alušša, konša mie rupesin kertomah paikallisilla kyläläisillä kyykäštä, hyö kačottih miuh ta ivual’tih, jotta mitä varoin meilä še kyykkä pitäy?! KRL:n ILVES-kyykkäjoukon stuarosta Roman Maččiev kerto. – Hyö jyrkäšti šanottih, jotta myö peluamma lentopalluo ta jalkapalluo. Ne pelit ollah hyvin šuositut ta kaikilla tuttavat. A tämä kyykkä näkyy yksinkertaselta ta vanhalla rahvahalla tarkotetulta. Ka šiitä, konša hyö ruvettih heittämäh kyykkäpualikkoja, ni šilloinhan heilä kiinnoššuš šynty!

Kyykkävehkehet on lahjotettu Mujejärven pos'olkan Kulttuuritaloh. Omašta puolešta Karjalan Rahvahan Liitto jatkau ielläh kyykkä-yštävyttä Mujejärven ta muijen piirien kera yheššä ta kuččuu kyykkyä peluajie perehjoukkoja yhtymäh Petroskoissa järještämih kilpailuh, mit pietäh elokuušša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat