Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Petroskoin pruazniekkurannal

Karjalan tazavallan piämies Aleksandr Hudilainen da Petroskoin piälikkö Galina Širšina azetuttih Periodikan laukan luo, ostettih “Periodikan” uuzi Lembi-seinykalendari. Mollembat suadihgi “Oman Muan” kniigastu “Karjalan kieldy viijes minuutas”. // Kuva: Ol'ga Smotrova

Joukkoviestimien kävelykuja

Joukkoviestimien kävelykuja tänä vuon oli Leninan prospektal. Sinne yhtyttih Petroskoin lehtet da julguamot, niilöin luvus oligi Periodika -julguamo.

Periodika -julguamon lehtet valmistettih kilvat da master-kluasat. Sanommo, oli kilbu, kuduas pidi arvata suomelazet, karjalazet da vepsäläzet arbaitukset, vaigu net oldih ven’akse. Oli toine kilbu – ilmupallot, kudualoil Oma Mua -lehten ruadajat kirjutettih karjalazet sanat. Ozanottajile pidi arvata, mi on kirjutettu. Kaikin, ket arvattih sanat libo arbaitukset, suadih lahjat – kirjuttimet libo mustokniigazet...

Paiči tädä julguamon ruadajat myödih ”Periodikan” kirjoi suomen, karjala-, vepsän da ven’an kielil. Sie oldihgi uvvet kalenduarat 2016 vuvvekse. Kaikis enimäl rahvas ostettih Lembi -kalenduaroi. Kniigoi sežo ostettih, vaigu ei muga äijy, kui kalenduarua. Periodika -julguamon palatkah käydih Karjalan tazavallan piämies Aleksandr Hudilainen da Petroskoin linnan piälikö Galina Širšina. Hyö ostettih ičele Lembi-kalenduarat, otettih ihastuksenke Karjalan kieli viijes minuutas -brošuuru da sanottih, gu pidäy vältämättäh opastua karjalan kieldy...

Vahnan linnan valehkuvua

Petroskois jo seiččemetty kerdua piettih Vahnan linnan valehkuvua -pruazniekkua. Sidä pietäh histouriellizen rakenduksien linnan čupus. Tämä pruazniekku vedi meidy 100-vuottu tagaperäzeh Petroskoih. Sie rahvas voijah kaččuo, kui petroskoilazet elettih 100 vuottu tagaperin. Tänävuon ozutettih 1915 vuvven Petroskoidu – vuozi, konzu oli Ižämualline voinu. Rahvas elettih tavallistu elaigua da vie tahtottoh avvuttua frontale – ken kui voi... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat