Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ulgomualazekse agentakse pandu “Nuori Karjala” andau suudoh

Piätös vahvistettu Moskovas

Kuu aigua meni Ven’an federualizel oigevusministerstval Petroskoilpäi työttylöin dokumentoin šeikuijes. Niilöin mugah “Nuordu Karjalua” vie vai meinattih panna ulgomualazekse agentakse 7:n federualizen zakonan mugah löyttyy organizatsien toimindas ulgomualazen agentan merkit. Algavuttih hoput – leviezesti medias, verkostolois, paginoin välis – “Nuori Karjala” ulgomualazennu agentannu oli kielen n’okas kaikkiel. Organizatsii oli suamas kannatustu suas-tuhanzis ristittyzis, juriidizis laitoksispäi. Rahvas ei voidu tulla pon’ah, kui neče stuanivui da min periä “Nuoren Karjalan” ruado on poliittine, Ven’an syväinpoliitiekkah vaikutettai. Iče nuorikarjalazet opittih kuun aigah kirjuttua vastustuskirjazet oigevusministerstvah, annettih kommentat viestindymediah – tavoitettih piästä oma piä.

Merkit on löytty. Sellityksii ei...

Karjalan Yhteskunnalline Kamari on kannatannuh dielon sil, ku pidi suuren “pyöryžän stolan” omis huonuksis, kunne yhtyti läs kolmenkymmenen Karjalan kanzalaisorganizatsien rahvastu. Paginal oli se muite muis olii, hirvei federualine zakon ulgomualazih agentoih niškoih. Rahvas tävvel suul paistih sidä, ku ei kannateta sen prinsippoi, kirjutettih rekomendatsiet Moskovah – Federualizeh Yhteskunnallizeh Kamarih da Ven’an oigevusministerstvah. Net sanatgi – ulgomualaine agentu – pöllätetäh korvantaguzii da vuarretah avvonazes vällyös ruandas... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat