Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Miun lapšuon katu

Miun lapšuon katu -pruasniekan piätapahtumana oli esittelyšeinän pal’l’aštamini, kumpani kertou karjalaisien pihakisoista. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Pyhien apostolien Petrin ta Puavilan ortodoksisešša kiriköššä piettih jumalallini juhlaliturgija, Ristikulku šekä konserttiohjelma, kumpaseh ošallistu Randaine-vokaliryhmä Priäžäštä.

Myöhemmin šamana päivänä kalevalalaisie ta pos’olkan vierahie kučuttih Miun lapšuon katu -pruasniekkah. Šen järještäjänä oli Uhut-šeura, kumpani kannattau karjalan kieltä ta kulttuurie. Juhlah tultih ihmiset, kumpaset ennein elettih ta vietettih oman lapšuon Kalevalan istorijallisešša Likopiä-ošašša. Še pos’olkan oša yhistäy kakši katuo – Väinämöisen ta Marija Mihejevan.

Monet kalevalalaiset kerrottih omie muisselmie Väinämöisen ta Marija Mihejevan katujen eläjistä ta omašta lapšušajašta Likopiäššä. Esimerkiksi Ol’ga Kenjeva šynty, kašvo ta nytki eläy Likopiäššä. Šamoin täššä Kalevalan ošašša kašvettih ta eletäh naisen lapšet ta punukat. Ol’ga kerto, jotta hänen lapšušaikoina kotikavulla aina kuuluttih lapšien iänet. Lapšien porukka rikeneh keräyty nurmikolla, kumpasella oliki järješšetty Miun lapšuon katu -pruasniekka, ta myöhäh leikittih eri pihakisoih.

– Meijän lapšuon pihakisat ollah anšijotta unohettu, kertou Ol’ga Kenjeva. – Nykyajan nuoriso enemmän leikkiy tietokoneh- ta virtualisih pelih. Tämän pruasniekan piätehtävänä on tuttavuštua lapšie meijän lapšuon huviloih.

Ta niin šattuki. Lapšet, kumpaset tultih tutuštumah vanhempien, ämmöjen ta ukkojen lapšuon katujen kera, mielelläh kisattih kyykkä-pelih, hypittih hyppynuoralla, staraitih pisyö puujaloilla, ošata pualih puuhuarašta. Kaikista parahimmat ta nerokkahat peluajat šuatih lahjoja.

Šillä aikua vanhemmat kuunneltih karjalaisie lauluja, kumpasie laulettih Veikko Pällisen nimie kantaja folkloriryhmä ta Priäžän artistat Randaine-vokaliryhmäštä. Šen lisäkši aikuhiset oššettih suveniirija laukunkantajilta, kumpaset tultih juhlanurmikolla.

 Miun lapšuon katu -pruasniekan piätapahtumana oli esittelyšeinän pal’l’aštamini, kumpani valokuvien ta tekstin avulla kertou karjalaisien pihakisoista. Mukava, jotta tämä esittelyšeinä ašetettih Likopiän istorijašta kertojan esittelyšeinän vierellä, kumpani oli avattu viime vuotena.

Nyt muistokivi karjalaisien šananlaškujen kera, šekä esittelyšeinät karjalaisien pihakisojen ta istorijallisien materialijen kera tullah matkaoppahakši jokahisella, ken piättäy lähtömäh pieneh, ka mukavah matkah Kalevalan muan vanhah Likopiäh.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat