Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pyhien Petrin ta Puavilan päivä

Uuši Petrin ta Puavilan kirikkö on rakennettu entisen kirikön tilalla 1998 vuotena. // Kuva: Uljana Tikkanen

Heinäkuun 12. päivä on apostolien Petrin ta Puavilan päivä. Kalevalan ortoksini kirikkö on nimetty näijen apostolien kunnivokši. Muajilmašša on vielä noin kahekšanšatua pyhien Petrin ta Puavilan kirikkyö. Kalevalan kirikkö on rakennettu 1998 vuotena. Šen arhitektori on Šuomen yrityšmieš Jari Helmisaari, kumpasen šuvun juuret ollah Kalevalašta.

Ideja Petrin ta Puavilan kirikön rakentamisešta Kalevalašša šynty šiih aikah Karjalan Šivissyššeurah kuulujašša Uhtua-šeurašša. Šeuran jäšenien joukošša on äijän vienankarjalaisien jälkiläisie, kumpaset kunnivoitetah kantatuattojen uškuo. Šivissyššeura oli hoitan projektin rahottamispuolen. Šitä varoin šeura oli ilmottan rahojen keruun kuin Šuomen, šamoin ni Karjalan puolella. Šuomen puolelta šuurimman avun annettih šillosen ajan Šuomen presidentti Mauno Koivisto ta arhipiispa Ioan ta Karjalan puolelta rahatukie anto Eduard Krul’.

Alušta pakina oli vain časoun’an rakentamisešta, ka ajan piäštä alettih paissa šiitä, jotta vanhan Petrin ta Puavilan kirikön paikalla pitäis rakentua uuši kirikkö. Šuomen arhiivašta löyvettih entisen kirikön piiruššukšet. Tulovan rakennukšen pohja pyhitettih 12. kešäkuuta 1998, a jo kolmen kuukauven piäštä kirikkö oli annettu paikallisen ortoksikunnan käyttöh.

Kirikkö oli rakennettu kalevalaisien voimin, kumpaset oli opaššuttu rakentamistaituo Šuomen työministerijön järještämillä kurššiloilla. Kirikkö oli rakennettu Šuomen nykyaikasien rakennuštehnologijien mukah. Lattien alla on vejetty lämmityšsisteemi.

Kalevalan kirikkö vähän muissuttau laivua, kumpani ikäh kuin liitäis kešän vihrien ta talven valkien meren ualtoja. Kirikkö šeisou Uhut-joven alavirralla, Kuittijärven rannalla, Lönnrotin männyn ta matkailurissin lähellä. Tämän paikan nimi on Ryhjä. Ryhjä-šanalla ei ole kiännöštä venäjän kielellä, vain šillä on hyvin mukava alkuperä.

Nyt Kalevalan kirikön pappina on Jevgeni Korenev. Kirikkyö pietäh hyväššä kunnošša, joka kerta on hyvin iloista tulla kirikköh liturgiah ta vielä ilosempi on piäššä kirikköprasniekkah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat