Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kozlovo otti vaštah vienalaisie

Vienankarjalaisien kielikurššijen pitämispaikakši oli valittu Kozlovo-kylä // Kuva: Natalja Kaširina

Tverinkarjalaisien mualla keräyty vienankarjalaisie Louhen piiristä, Koštamukšešta, Petroskoista ta Šuomešta. Šamoin kurššiloih ošallistu Tverinkarjalaisien autonomijan etuštajie, Kozlovon keškikoulun karjalan kielen opaštajie šekä paikallisie eläjie.

Kielikurššijen opaštajina niin kuin enneinki oltih Valentina Karakina ta Olga Karlova. Olga Karlova opašti karjalan kielen kielioppie, a Valentina Karakina tänä vuotena valičči kurššijen teemakši hauki-kalan (muissutan, jotta viime vuotena kurššijen pakina koški kontieta).

Opaššuš kielikurššiloissa ei ole šamanmoini kuin koulušša ta yliopistošša. Kurššiloissa joka huomeneš alkau laulušta. Šiitä on tullun jo hyvä perinneh, vet laulun avulla kaikki opaštujat šuahah hyvyä mieltä koko päiväkši. Šiitä alettih opaššuštunnit.

Kurššilaiset jakauvuttih kahteh ryhmäh. Kuni yksi ryhmä harjotteli kielioppie, šini toini ryhmä luki ta pakasi hauvista ta šen lähisistä teemoista. Šiitä ryhmät vaihettih, niin jotta jokahini šai šaman miärän tietoja.

Joka ilta rahvaš keräyty opaštumah karjalaisie tanššija ta piirileikkija. Netälin ajašša hyö opaššuttih tanššimah Puatanen katrillie ta muutomie karjalaisie piirileikkijä, kumpasie šiitä näytettih viime päivän illačču-tanššiloissa.

Karjalan kanšallini kyykkä-peli niise ei jiänyn huomijotta. Karjalaiset kyykkäpeluajat lahjotettih Kozlovon kylän eläjillä kyykkä-pelin vehkehie ta vietettih muasteri-oppija. Nyt Tverin alovehellaki ruvetah peluamah kyykkyä.

Kozlovon kylän eläjät puoleštah tuttavuššuttih vierahie omih harraššuksih, esimerkiksi esitettih G. Ibsenin Per Gynt -nimistä spektaklie, näytettih kyläkirjaštuo, a Petrunpäivänä kaikin yheššä käytih juhlalliseh huomenešpalveluh kyläkirikköh. Šamoin kurššilaisilla oli järješšetty tapuamisie paikallisien eläjien kera.

Vuuvven 2015 karjalan kielen kurššit onnissuttih. Enši vuotena kielikurššija vietetäh Louhen piirin Piäjärven kyläššä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat